Moderata har fastslagit, att valet 2014 förlorades arbetslinjen inte hävdades tillräckligt kraftfullt.

Framstegspartiet Bobban (Ej registrerad) 16 dec 2014 08:49
Det är bra att även andra partier börjar att inse att denna Invandrings politik inte är hållbar
och törs prata om problemet
Det är inte Invandrarens Fel utan våra folkvaldas politiker , samtidigt som det finns sådan kompetens bland våra invandrare som inte utnyttjas p.g.a. regler lagar o förordningar

Bravo! (Ej registrerad) 16 dec 2014 09:12
äntligen en sann och verklighetsförankrad syn på invandringen.
Det är sådana som vi behöver om vi ens ska kunna försöka ordna de problem som invandringen faktiskt har ställt oss inför.
En konsekvensanalys av läget i Sverige skulle verkligen behövas, och det vore också tacksamt om svensk media kunde förhålla sig till de sanningar som finns. Man kan aldrig göra något bättre på lösa ”tryckerier”, man kan bara göra något bättre utifrån verkligheten. Där har svenska journalister mycket att lära.

Om asylinvandringen, som snabbt vuxit i omfattning och samhällsekonomisk påverkan säger eftervalsanalysen ingenting. Ändå är det så tydligt, att man måste kunna hantera asylinvandringen om man vill nå framgång med arbetslinjen.
Svensk arbetsmarknad har höga krav på de arbetssökande. God grundutbildning på gymnasienivå förutsätts. Inom vård, skola och omsorg krävs dessutom vanligen yrkeslegitimation.
Motsvarande gäller också för en mängd andra yrken inom transport, byggande och industri.
Ett annat särdrag för arbetsmarknaden i Sverige är, att löner och anställningsvillkor är helt frikopplade från politisk påverkan. Arbetsgivarföreningar och fackföreningar gör upp i självständiga förhandlingar.

Varken regering eller riksdag kan underlätta anställning för mindre kvalificerade genom att till exempel sänka lägstalönerna eller förenkla anställningsvillkoren som i många andra EU-länder.
Ett politiskt parti som vill göra det lättare att bli anställd måste alltså välja andra vägar.
Alliansregeringen valde att inom ett par områden på arbetsmarknaden i stället sänka momsen och arbetsgivaravgiften för unga (restauranger), eller skatteavdrag för kunderna (rot, rut). Det var riktiga åtgärder, men problemet med detta är att metoderna inte kan användas för alltför stora delar av arbetsmarknaden. Moms, arbetsgivaravgifter och inkomstskatter är statens huvudsakliga inkomstkällor.
Sinar de, blir det snart statsekonomisk kris. Vill man hävda arbetslinjen måste man alltså genomföra åtgärder på andra områden också.
En självklar åtgärd är förstås att satsa på utbildning av de asylsökande, så att de kan klara arbetsmarknadens krav och bli anställningsbara.

Ett stort antal yngre och äldre vuxna skulle behöva läsa in åtminstone en gymnasiekompetens.
Men finns det skolor och lärare nog för ett tillflöde på tiotusentals oförutsedda nya elever varje år?
Och vad gör vi med dem som inte klarar studierna? Och hur skulle det finansieras? Det är realistiskt att anta, att inte heller den här åtgärden kan tillämpas i bred omfattning. I alla händelser skulle det ta lång tid innan åtgärden fick avsedd effekt på sysselsättningen av asylsökande, som ju strömmar till nu.
Ytterligare en annan möjlig åtgärd är ökat bostadsbyggande i Sveriges ekonomiska tillväxtområden, så att asylsökande kan bosätta sig närmare den möjliga arbetsmarknaden.

Begränsningarna med den åtgärden är dels, att det måste finnas finansiering, dels att åtgärderna tar mycket lång tid att genomföra.
På kort sikt är detta inget stöd för arbetslinjen.
Svenska arbetsplatser kan ta emot många nya arbetssökande, men arbetslinjen måste fungera inom de begränsningar som råder på den svenska arbetsmarknaden och för Sveriges finanser.
Det kan bara lyckas om vi också har begränsningar för asylinvandringen.
Human medkänsla med dem som har det svårt är beundransvärt, men om det leder till handling utan eftertanke kan det innebära, att vi till slut saknar förmåga att vara vare sig medkännande eller humana i praktisk handling.

Ulf Hilding
Moderat oppositionsråd i Ljusnarsberg