Pensionerna riskerar att urholkas

RÖSTA PÅ FRAMSTEGSPARTIET FÖR ATT FÅ MER ÄN EN FEMTIOLAPP

Nu har en ny valrörelse dragit i gång. En av de stora frågorna är den så kallade pensionärsskatten. Här talar man om en femtilapp hit eller dit men man kanske borde titta litet djupare i vad som kommer att hända med pensionsutbetalningar i framtiden.
I dag gäller följande: ”Den allmänna pensionen grundar sig på din inkomst. Allt du tjänar och betalar skatt för ger pension. 18,5 procent av din bruttolön avsätts till pensionsavgift. 16 procent går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen”. Således finansieras våra pensioner av de som jobbar. Om man nu läser bland annat Miljöpartiets partiprogram får man några funderingar.
”Vår vision är ett arbetsliv som präglas av en hälsosam balans mellan arbete och fritid. En viktig reform är att sänka arbetstiden. I ett första steg har vi som målsättning att sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka. Hela samhället tjänar på att människor orkar och vill arbeta fram till pensionen utan att slås ut på grund av stress eller för hårda arbetsvillkor.” Betyder det att vi ska jobba mindre genom sänkt arbetstid? Så hur blir det med inbetalningarna? Tänk också på detta innan du väljer MP.
”Vi kommer sannolikt också behöva nya skatte-baser och är beredda att genom skatt öka den offentliga konsumtionen på bekostnad av den privata när det är nödvändigt för att trygga välfärden och samhällstryggheten.”
Lägger man ihop detta blir det en ekvation som visar att pensionerna kommer att bli avsevärt lägre i framtiden och vi kommer att få högre skatt. För att använda ett numera vanligt uttryck kan man också säga att V dansar efter samma pipa.
Det är svårt att förstå varför Stefan Löfven stöder sig på dessa partier. Kanske vore det bra att göra S starkare så att de slipper bördan av MP och V.