Budget eller läggmatch

En spännande budgetdiskussion är på antågande tycker de insatta, alla andra fnyser åt detta scenario, fastän att frågan berör en hel nation.

Många frågetecken skall rättas ut när riksdagen skall besluta om budgeten för 2015, hur skall Sverigedemokraterna rösta är den stora frågan, och det kan undertecknad redan sia.

Utan att verka kaxig kan jag påtala att en vadslagning a 500 riksdaler redan är gjord, mitt tips är att Sverigedemokraterna kommer att lägga ner sina röster, och inte göra slag i saken som de hotat med under en längre tid. Därmed kan undertecknad håva i 500 pengar, det känns som att sno godis från småbarn.

Sverigedemokraterna är ett förutsägbart parti som gärna vrålar på barrikaderna, men sällan gör slag i saken, enbart beroende av en agenda som inga andra partier innehar och det heter bevaka sina inkomster.

Sverigedemokraterna är inte längre ett parti byggt på medlemskaderns grund, utan snarare ett parti som bygger på nepotism, svågerpolitik och rejäla ryggdunk.

För att uppnå sina mål struntar man gärna i uttalade under valet eller ingångna avtal, allt för att nå så många väljare som möjligt, utan en tankegång att det kan bita en i svansen på sikt.

Om man som parti uttalar att man kommer framtvinga ett nyval, och sen väljer att fega ur kan stå en dyrt, alla Sverigedemokraternas väljare kräver att de styrande löper linan ut för att deras röster skall göras hörda.

Men som sagt det kommer inte att bli något NYVAL, Sverigedemokraterna kommer att svika sina väljare ännu en gång, och lugnt luta sig tillbaka enbart för att bida av ytterligare fyra år, ett närmande till en behaglig tillvaro med feta pensioner på skattebetalarnas bekostnad.

Till alla pensionärer som Sverigedemokraterna lurat genom lögner och floskler kan jag bara rekommendera, läs Framstegspartiets inställning rörande pensionerna, vi kommer aldrig att svika våra väljare.

Allan Jönsson
Ordförande för Framstegspartiet.

Distriktstyrelsen avtackar Anders Östlund

Anders Östlund har inkommit med en begäran om entledigande från sin post i Ds.

Vi tackar Anders Ö för den tid som han har varit delaktig i styrelsen där han har framlagt mycket goda idéer samt bidragit med stor kunskap , lev livet NU

Ha en bra kväll alla önskar Bobban

Partistyrelse möte den 29 nov

Partistyrelsen hade möte idag i Jönköping.

Det diskuterades om riktlinjer för Frp och ev. kommande nyval samt stundande årsmöte

Medlemskorten har äntligen kommit oss tillhanda så ni som saknar medlemskort kan höra av er till mej (Bobban) eller Tommy Söderqvist för att få era kort .

Vi måste även börja att synas bland folket så att dom vet vad Framstegspartiet står för det är ev. bara 4 år till nästa val ?

Ha en bra lördagskväll Bobban

Välkommen till Frp Örebro

Framstegspartiet uppfattning över det svenska pensionssystemets hanterande av Sveriges Riksdags valda företrädare och ledamöter är minst sagt upprörande. Historiskt sätt har ingen grupp inom det svenska samhället behandlats så nedsättande och föraktfullt som de människor som föddes under perioden 1920 – 1950 som arbetat och slitit och i dag tillhörde svenska pensionärsgrupperna.

Av de uttalande som görs från rikspolitiska representanter står det bortom rimligt tvivel att pensionärer oavsett tillhörighet anses av politiska företrädare skall och bör acceptera en pension som för ett stort antal pensionärer ligger långt under socialbidragsnivå och för det stora flertalet att acceptera en pension som kommer att ligga i linje med socialbidragsnivån.

Partistyrelsemöte den 11 okt

Det var ett givande möte med Partistyrelsen i dag  ,vi måste börja jobba för nästa val med att skaffa nya medlemmar samt att strukturera upp organisationen för att möta våra väljare

kan varje medlem rekrytera 10 st. nya så är vi på rätt väg för vårat partiprogram måste komma ut till våra väljare .

Ha en bra kväll Bobban

Ordförandebrev till dem det berör

Denna dag har varit en av de mer turbulenta av mitt liv, men som alltid så går åsikterna isär både på gott och på ont.

Dagens artikel i Helsingborgs dagblad kommer jag härmed att kommentera, men då vill jag börja en längre tid tillbaka i min tid inom SD.

Till saken hör att det inom Sverigedemokraterna inte utförs några stordåd, om man inte får betalt för sina göromål, det gäller dock inte alla och i synnerhet inte fotfolket.

Men om man tagit sig upp i hierarkin beroende på attribut eller bara genom att agera som någon lismande figur då är allt OK.

När nu denna historia ang. pengar och ej reglerade skulder rullas upp medialt, tycker jag mig inte längre ha något förtroende för ett förljuget parti som Sverigedemokraterna eller ens bry mig om att bejaka min tidigare lojalitet.

I Bjuv har den lokala SD avdelningen under en femårsperiod, förhyrt en lokal till kostnaden av 1500 kr/månad + diverse andra förekommande kostnader, enkel matematik säger då att denna kostnad skulle bliva 12 X 1500 X 5 = en hyfsat ansenlig summa pengar som jag Allan Jönsson Ordförande av Framstegspartiet inte fått reglerad av Sverigedemokraterna.

Sen mitt utträde från SD har ingen från Sverigedemokraterna vare sig på riksplan eller distrikt, bemödat sig att kontakta undertecknad för att reglera våra förehavande alternativt verka för att bibehålla en kommunförening i Bjuv.

Personligen kan jag strunta i en SD förening i Bjuv, men jag har tydligt deklarerat att jag behöver mina pengar för att kunna bedriva en valkampanj för mitt nya parti, och det är antagligen här åsikterna går isär, distrikt Syd erkänner inte att de skulle vara skyldiga en enda svensk krona, trots att det endast var någon månad sedan de avhöll ett partimöte i den lokal som de inte känner till (skamligt kan jag tycka), förneka gärna att ni skulle använt lokalen alla andra vet att så är fallet.

Jag har inte heller några skrupler när jag talar om att vissa av dessa inblandade individer, tagit ut dubbla arvoden och körersättningar gällande deras uppdrag, först genom kommunföreningen och samtidigt genom distriktet de företräder (är det stöld? ).

Undertecknad har ej heller innehaft telefon abonnemang som partiet fått betala, alternativt tagit ut förlorad arbetsinkomst men redovisat den som körersättning för att slippa betala skatt och sociala avgifter, ett arbetssätt som förekommer duktigt flitigt inom Sverigedemokraterna över hela landet.

Att vara ett parti som skall föregå med gott exempel och yttermera sitta på mandat i Sveriges riksdag är tydligen lätt, om lagar och paragrafer bara gäller alla andra och inte dem själva.

Men att ljuga, bedra och undgå alla former av regler är ett signum inom Sverigedemokraterna och det skrattas högt ang. dessa tilltag hela vägen upp i partistyrelsen.

Nu har jag personligen själv försatt mig i ett politiskt blåsväder, och jag vill inte ha några sympatier ang. mitt agerande då jag är fullt medveten om att det definitivt förhåller sig i gråzonen, däremot skulle jag personligen gärna tillsammans med SD, vilja granska dessa individers ekonomiska förehavande, och samköra dessa med andra register för att påvisa hur SD-S godtrogna individer faktisk förhåller sig, med deras utbetalda partistöd och andra tillförskansade ekonomiska medel.

En tillbaka blick på ekonomiska redovisningar sen ca. Fem år skulle få mitt tilltag att blekna, men är ändock inget bra tillvägagångssätt, det enda jag gjort är att ta tillbaka det som rättmätigt är mitt men på ett klandervärt sätt.

Min personliga uppfattning av dessa ekonomiska spörsmål, är om inte Sverigedemokraterna är lite rädda för detta betydligt mindre parti som Framstegspartiet faktiskt är, annars hade man inte förhalat utbetalningar av de medel som de faktiskt häftar med i skuld, antagligen sker det endast för att hindra våra politiska ambitioner att bli en folkrörelse.

Min ambition är att driva ett parti som kan bli en kombattant med alla andra skitsnackarpartier och det gäller alla över lag.

Självklart kommer jag efter dessa utspel, att ställa min plats till förfogande men det skall ske på uppdrag av mina partikamrater och det framtida årsmötet, det skall inte bestämmas av några smånazzar eller av media, och i synnerhet inte av en partisekreterare från SD, som inte deltog i ca 40 % av alla frågor/ärenden då han företrädde Sverigedemokraterna i Regionstyrelsen i Region Skåne.

Sen vad det gäller samma partisekreterare så hänvisar jag bara till de medel som han tillförskansade sig i Jönköping. Det är synnerligen lätt att haspla ur sig när man själv har längre fingrar än ben, det finns dokument på dessa förehavande.

Skärp upp tonen och diskutera som vuxna, undertecknad har erkänt att det inte var ett bra sätt att sköta denna affär, men jag ser faktiskt fram emot ett rättsligt efterspel, bara för att belysa Sverigedemokraternas ekonomiska förehavande på alla plan, men det skall handla om minst fem år tillbaka, och det skall granskas av en extern revisor sen kan vi diskutera.

Allan Jönsson
Ordförande Framstegspartiet

Uteblivna medlemskort och kontakter

Hej alla partikamrater / medlemmar.

Det har under senare tid börjat hopa sig med samtal från er där det påtalas att vi inte återkommit ang. medlemskap och frågor, undertecknad kan bara beklaga de uppkomna problemen

Orsaken till de anstormande problemen är en del mänsklig och en del teknisk, och tyvärr har de ej varit kompatibla.

I första hand kan jag bara beklaga att ni ännu inte mottagit era medlemskort, men om ni hör av er till mig eller Gunnar Ek via mail och telefon så reder vi ut problemen.

Annars syns vi vid valurnan

Mvh. Eder ordförande
Allan Jönsson

Publicerad i Nyheter

Frp Ljusnarsberg Välkommna

Nu välkomnar vi Ljusnarsbergskommunförening  Framstegspartiet

Vi sprider oss som en farsot runt om i Sverige  vilket är jätte kul, vi väntar bara på att Örebro ska starta upp sin kommunförening inom snar framtid

Frp Lindesberg Grattis

Frp Lindesberg är snart  egen Kommun Förening,  idag Söndagen den 10 augusti så hölls Bildande möte samt Konstituerande

Tommy Söderqvist blev ordförande i KF.

Nu väntar vi på Frp-Kopparbergs bildande.

Kul att det är sånt drag i norra länsdelen

Vårat partieprogram i Örebro Distriktet

Ingen pensionär skall tvingas leva i fattigdom efter att ha arbetat hela sitt liv för samhället och dess uppbyggnad
Vi kräver en anständig pension på minst 15 000 :- efter skatt

Sveriges skolor behöver förändras…
mindre skolklasser, fler lärare, skapa byskolor för en levande landsbygd, skapa särskoleklasser i större skolor med lärare som innehar kunskapen , allt för att ge barnen en bättre och tryggare skola att växa upp i.
Tandvården missgynnar medborgare i landet, Tandvården skall ingå i Svenska sjukförsäkringen.

Äldrevården måste vara individ anpassad och inte anpassad efter ekonomi, våra äldre har byggt samhället och behandlas idag som nummer i ett papper istället för människor som skall bemötas med vördnad.

Människor med funktionshinder är idag sedda som en belastning av samhället, människor med synliga eller dolda funktionshinder är en tillgång och dessa medborgare måste få finnas och accepteras i samhället

Vi inom Framstegs partiet kräver
att import av kött och spannmål som inte följer Svensk lagstiftning skall förbjudas
då det motverkar och slår ut den Svenska jordbruks verksamheten och ger en osund konkurrens för svenska bönder.

 Sveriges åkerinäring utsätts idag för kraftig snedvriden och näst intill kriminell verksamhet av åkerier och företag som inte följer Svensk lag samt EU Regler gällande cabotage och lönesättning. Hårdare kontroller och krav av både företag & åkerier som utnyttjar sverige som en fristad i sin verksamhet som slår ut svenska åkerier och arbetskraft.

Top