När skall vi få en saklig rapportering?

Veckans händelser har varit omtumlande, med både bra och dåliga inslag men som vanligt har man överlevt.

Mona Sahlin gör ingen besviken hon fortsätter oförtrutet i sitt inslagna spår av förljugenhet, man kan bara ha en stilla undran, och det är om våra skandalblaskor håller på något värre än vad som sett dagens ljus, Fru Sahlin har kanske haft en otrohetsaffär, en nyhet som skulle bli grädden på moset.

Ja tiden får utvisa om undertecknad har rätt, annars får Mona lagsöka mig för förtal.

En musiker har gått ur tiden (Olle Ljungström) och då haglar kommentarer och kondoleanser från allsköns olika individer, har själv inte haft det stora intresset för denna individ, men hans bortgång bevakas som en världsnyhet, min stilla undran är varför kan man inte beundra och uppskatta någon när man lever, ordspråket säger att man saknar inte kon förrän båset är tomt, må du vila i frid Olle vem du nu var.

Och nu till veckan höjdpunkt??? kanske bara för mig?, men undertecknad är övertygad om att det berör och irriterar det stora flertalet. När skall vi riksdagen, Regioner/landsting och kommuner börja redovisa på ett sakligt sätt.

Alla är fullt medvetna om att den mesta informationen runt offentliga kostnader finns att tillgå, men den framställs ofta ganska fragmentariskt och gemene man tar sig sällan tid att sammanställa densamma.

När skall de olika kostnader för vad olika samhällsinsatser kostar, rapporteras på ett enkelt sätt, det handlar inte om att ställa olika grupper mot varandra, utan snarare om att alla lätt skall kunna förstå hur och på vilket sätt våra skattepengar används.

Som politiker kommer man lätt undan med beslut som kan anses obefogade bara genom att låta kostnader var separerade, men om varje område hade sammanställts då hade totalkostnader varit betydligt mer märkbar och därmed kanske ifrågasatts lite oftare.

Exempelvis kan vi börja på kommunplan, hur mycket arbete sköts genom konsult tjänster när man egentligen skulle kunna bemästra arbetet inom den egna organisationen, anställningar till kommunen måste ske genom framtida behov alternativt efter redan rådande behov.

Vilka kommunala behov för olika tjänster finns inrymt i framtiden? detta måste sammanställas för att motverka exempelvis lärarbrist, eller brist inom den kommunala vården såsom demens personal med rätt utbildning, kompetensyrken måste prioriteras då kraven från regeringens sida blir större och större.

På Regions/landstingsnivå återkommer alltid antibiotika användandet, sättet att söka vård, och om den gällande triageringen fungerar, får alla individer samma behandling oavsett var i regionen/landstinget man bor. Många relevanta frågor som kan möjlig göra omprioriteringar inom andra områden, men det är först när man sammanställer totalsumman som man ser hur stora problem faktiskt är.

Till sist kommer vi till den stora kassakon och det är riksdagen, undertecknads tankar runt dennes kostnader är att man skurit upp huvudpulsådern och låter blodet spruta helt vilt och obehärskat, helt utan tankar på att stoppa blodflödet, så länge man tillsätter nytt blod på plus sidan förblöder inte patienten, sen struntar man i hur mycket man plockar ut ur blodbanken.

Sveriges riksdag har inte outtömliga källor eller skattkammare att plocka ur, förr eller senare måste kalaset betalas, och det kommer att ske på mångas bekostnad, skall vi fortsätta stjäla från pensionärerna, eller skall vi bli vänsterorienterade och höja skatten bara för att vi kan, eller skall vi börja ta ansvar för idiotiska beslut tagna av ett fåtal och som egentligen hatas av ett flertal.

Nu skall vi inte springa som katten runt het gröt utan framlägga att undertecknad talar om den enorma flyktinghanteringen som (tack gode gud) har lite kommit av sig.

Migrationsverket fick skriva ner sin prognos med 83 miljarder, ja smaka på den du

83 000 000 000 kr, så många nollor har man sällan sett om man inte talar om vår svenska riksdag.

Med sådana enorma siffror börjar man undra vad den totala siffran faktiskt är, och märk bara att dessa siffror bara handlar om migrationsverket och endast för innevarande år.

Vad som inte syns är alla kringkostnader som hela tiden skjuter i höjden, förlåt språket men det känns som ett piss i Atlanten, helt enkelt inte ens märkbart. Sveriges riksdag silar mygg men sväljer elefanter., omvandla dessa enorma siffror till andra områden, den eftersatta skolan och de låga betygsutfallen, vården till våra äldre som byggt upp vårt underbara land med det sociala skyddsnätet de trodde skulle finnas på ålderns höst.

Med så mycket pengar hade vi kunnat utföra inte bara underverk utan snarare mirakel för hela svenska befolkningen, men icke så nicke, nu går pengarna helt oavkortat till individer som faktiskt inte tillfört en enda skattekrona, och antagligen inte kommer att göra under mycken lång framtid, om det ens kommer att ske.

Visst skall vi hjälpa, men det får aldrig ske genom att stjälpa, Sverige skall inte vara någon Robin Hood gentemot skattekollektiven utan en rättvis förmyndare av den sociala välfärden som är avsedd till de som betalt för densamma.

Nä börja redovisa kostnaderna utefter sina verkliga användningsområden, invandring för sig, skolan för sig, pensionsåtagandet för sig och alla andra områden var för sig, gör det rätt och på lätt svenska så får vi verkligen se om ni sitter kvar vid.

Sluta ha isär de så viktiga siffror som påtalar vad era politiska utsvävningar innebär i svenska kronor, det ger åtminstone gemene man en möjlighet att kunna utvärdera om ni är så jäkla duktiga som ni tror.

Varje individ får en möjlighet att kanske rent av hata er och då ni för dem bakom ljuset, men undertecknad vet att ni aldrig kommer att våga detta för då lär ni aldrig bli återvalda.

Allan Jönsson
Ordf. för Framstegspartiet Sverige
ett parti som inte hycklar.

Print Friendly, PDF & Email

Svensk lag skall gälla

Framstegspartiet är av den åsikten att i Sverige skall svensk lag gälla och vara lika för alla oavsett kön, etnicitet, hudfärg, sexuell läggning, religion eller kultur. Framstegspartiet ifrågasätter att resurser tas från svenska skattebetalare för att t.ex. avgöra huruvida avtal som ingåtts i andra länder med annan religiös lagstiftning skall vara en fråga för Sverige att avgöra. Ett exempel på detta vansinne kan man läsa om här

Ska svensk eller iransk lag gälla när ett par som gift sig i Iran skiljer sig i Sverige? Att frågan inte är enkel bevisas av att olika domstolar kommit fram till olika svar.

I ett av de två mahr-fall som HD nu ska pröva har Umeå tingsrätt kommit fram till att svensk lag gäller, medan Hovrätten för Övre Norrland ansåg att äktenskapsavtalet som slöts enligt Irans religiösa lagstiftning gäller.

För skilsmässopar kan det röra sig om stora belopp. I det här fallet har mannen lovat att betala ”700 guldmynt av slaget Bahar Azadi” vid en eventuell skilsmässa, vilket motsvarar 1,5 miljon kronor, rapporterar dagen.se.

Frågan är enkel att besvara. I Sverige gäller svensk lag och att spendera skattebetalarnas pengar och samhällets resurser på att lösa problem som ö.h.t. inte hör hemma här är fel. Vill de stridande parterna ta saken till domstol får de göra det på egen bekostnad och i det land där avtalet ingåtts.

Samma sak gäller för bigami, barnäktenskap, pedofili m.m. Det som är förbjudet i Sveriges lag skall inte under några som helst omständigheter kunna få lov att passera och ännu mindre godkännas av Svenska myndigheter. För en kort tid sedan läste jag följande rubrik på sverigesradio hemsida

Hundratals fall av månggifte Sverige

Publicerat söndag 24 april kl 06.43

lagbok lag

Foto: Henrik Montgomery/TT

Trots att månggifte är förbjudet i Sverige så finns 292 registrerade fall av bigami eller polygami i landet.

Det beror på att svensk lag tillåter månggifte om äktenskapet ingåtts i ett land där det är lagligt och de inblandade sedan flyttar hit, skriver Svenska Dagbladet.

Göran Lind, professor i civilrätt, säger till tidningen att frågan om månggifte kan bli mer aktuell i takt med den ökade invandringen.

Om Svensk lag tillåter någonting som är förbjudet så bör Svensk lag omedelbart skrivas om och givetvis så skall Svenska myndigheter vägra registrera olagliga äktenskap.

Om utlänningen som kommer till vårt land inte vill assimilera sig och anpassa sig till våra lagar, kultur och synsätt då är det bara för dem att återvända hem eller till ett annat land som har samma föråldrade syn på kvinnor, barn, pedofili, jämställdhet och demokrati som de är vana vid.

Print Friendly, PDF & Email

Vi behöver en rätt till självförsvar

Typer av icke dödliga rundor för handeldvapenHittade en bra krönika skriven av idéhistorikern Lars F Eklund i smålandsposten som handlar om den självklara mänskliga rättigheten att få försvara sig vid rättsliga övergrepp. Gå gärna in och läs hans krönika, den är läsvärd.

Avslutningsvis så skriver Lars F Eklund

”Vi behöver en tydlig lag som erkänner, hävdar och avgränsar själförsvaret som rättighet, innefattande rätten att hjälpa en medmänniska som utsätts för ett brottsligt angrepp. Som en följd bör lagstiftaren också fundera igenom vapenlagens reglering av vapeninnehav för personskyddsändamål. För en rättighet töms på sitt innehåll om man totalt förbjuder redskapen för att kunna utöva den.”

Ovanstående är ordagrant citerat så bortse från stavningsmissen.
Framstegspartiet kan bara buga och tacka för denna krönika och upplysa alla om att sedan den 15/4 2016 så har vi nu infört följande text i vårt partiprogram
“Alla som har varit svenska medborgare i minst 25 år, är ostraffade och vid mental hälsa ska ha möjlighet att efter en kort godkänd introduktionsutbildning (som inte får vara för svår eller dyr) beviljas licens med rättighet att i självförsvarssyfte synligt eller dolt få bära handeldvapen såsom pistol eller revolver.”

Print Friendly, PDF & Email

 

Oenigheter om gränskontroller

Nedanstående artikel är hämtat från sverigesradio måndag 18 april

Nordiska Rådet möts i Oslo i dag. Foto: TT
Foto: Henrik Montgomery / TT

Gränskontroller, till exempel mellan Sverige och Danmark, ska idag diskuteras vid Nordiska Rådets möte i Oslo. Bland politiker går åsikterna starkt isär kring gränskontrollerna och deras effekter för det nordiska samarbetet. Den svenske centerpartisten Staffan Danielsson hör till de som vill slopa kontrollerna.

– Det bryter ju mot tanken på hela det nordiska samarbetet. Vi införde passfrihet på 1950-talet, och sedan jobbade vi på alla sätt i Nordiska Rådet för att minska gränshindren och öka rörligheten. Så det är givet att de svenska id-kraven, till exempel, strider helt mot detta, säger Staffan Danielsson.

17 politiker från nordiska mittenpartier pekar nu gemensamt på en rad negativa konsekvenser av till exempel de id-krav som Sverige har infört för resande från Danmark. Enligt politikerna har kontrollerna negativ inverkan på rörligheten, näringslivet med mera.

Bara i Öresundsregionen kostar gräns- och id-kontrollerna samhället 1,5 miljarder kronor per år, bland annat genom sämre arbetsmarknad, enligt en rapport från Sydsvenska Handelskammaren.

Det var strömmen av asylsökande under hösten som fick flera nordiska länder att införa gränskontroller, och i Nordiska Rådet finns alltså en oro för vad den minskade rörligheten innebär för det nordiska samarbetet.
Men många politiker försvarar kontrollerna. Vissa vill till och med utvidga dem. Rasmus Jarlov sitter i Nordiska Rådet för danska Konservative Folkeparti, som vill införa nya kontroller bland de som kommer från Sverige till Danmark. Målet är att leta efter det som Jarlov kallar illegala migranter.

– Inledningsvis kan man föreställa sig en stickprovskontroll för att se om det är någon trafik av illegal art från Sverige till Danmark.

Rasmus Jarlov vill framför allt få bättre kontroll på radikaliserade delar av svenska flyktingmiljöer. Hans parti önskar att dansk och svensk polis förbättrar sitt informationsutbyte kring radikaliserade personer.

Bäste herr Danielsson. Det var säkert på sin plats då för 66 år sedan att införa passfrihet men saken är den att världen ser inte likadan ut idag som den gjorde för 66 år sen. Framstegspartiet anser att passkontrollerna skall vara kvar och permanentas, det är faktiskt inte något större hinder att visa upp giltiga ID-handlingar när man passerar ut eller in i ett land. Sverige har utvecklats till att bli en uppehållsort för kriminella och terrorister som får ekonomiskt stöd av skattebetalarna för att i lugn och ro kunna sitta tryggt i Sverige medan de planerar sina illdåd. Jag håller med det danska Konservative Folkeparti och Rasmus Jarlov.

Print Friendly, PDF & Email

 

Må Nomad Foods brinna i helvete!.

Ja det är stora ord att ta i mun men någon gång måste man få yttra sig utefter sina känslor.

Ibland kan man i god tid se hur ett scenario kommer att utvecklas, och faktum är att undertecknad har haft lite funderingar ang. hela Findus historien.

Då man företrädde ett annat parti diskuterades alla turer och risk kapitalbolag som huserat inom Findus väggar, våra farhågor var att det skulle styckas upp i många små företag i rent vinstintresse, ett förfarande som vi ansåg försämrade hela logistiken och det samlade kompetenskapitalet som Findus byggt upp under alla verksamma år.

Tankarna fanns också om att det kanske inte var ett skede som var omöjligt att stoppa, med i pipen var att små avstyckade företag kanske hade större potential att växa och utvecklas, så vi valde att inte måla fan på väggen.

Däremot så trodde ingen att Findus som den institution företaget var skulle försvinna från kommunen, trots den stora flytten till Malmö blev genomförd.

På senare tid blev man positivt överraskad när beslutet kom om återflytt till Bjuv igen, och alla trodde att ordningen var återställd, men se så h—vetes fel man kan ha ( förlåt språkbruket ).

Som en blixt från en klar himmel släppte dessa känslolösa risk kapitalbanditer sina beslut över vår lilla kommun, så att en sorgens dag infann sig som en fläskläpp.

Fläskläppen hänger fortfarande kvar, men min tro är att vi kommuninnevånare i Bjuv kommer att rida ut den storm som Nomad Foods åsamkat oss och i synnerhet de Findusanställda.

Framför oss har vi ett hästarbete både kommunalt och en jävla massa påtryckningar på vår riksdag, Sverige som nation skall knyta näven och börja sätta upp regler, som innebär att om ett företag skall köpa upp ett annat, då skall de ta mig tusan framvisa sina intentioner och samtidigt, påvisa att deras uppköp inte handlar om ett fientligt övertagande som kommer att innebär elände och arbetslöshet.

Vi skall avkräva garantier att etableringen skall fortgå under en viss framtid, innan man får möjlighet att börja rodda av olika skäl.

Undertecknad och många med mig kommer att bojkotta alla produkter från skitföretag som helt struntar i den mänskliga delen av ett företag, de borde tänka sig för deras agerande kan bita dem i svansen.

Och som jag inledde kan och vill man utrycka i skarpa ordalag, Nomad Foods hoppas att ert agerande i styrelsen blir en backfire, där ni blir uppköpta och den nya ägaren kastar ut er som de råttorna ni är.

Kanske staten kan köpa upp skitföretaget bara för den goda sakens skull, än en gång må ni brinna i helvetet.

Allan Jönsson en arg och oerhört besviken partiledare för Framstegspartiet Sverige.

Print Friendly, PDF & Email

Kan Trump vara lösningen?

Kan Trump vara lösningen på allt elände, undertecknad har en enkel önskan och det är att alla ställer sig upp och vill vara med om att utrota all form av fanatism.

Efter de senaste attackerna har all form av empati tagit helt slut, och man önskar att en frälsare skulle stiga fram, här kan Donald T spela en stor roll, för numera hatar han alla dessa hjärntvättade fanatiker lika mycket som undertecknad och det känns ändock som en falsk trygghet.

Visst D.T vågar säga vad han tycker och han backar icke en enda millimeter, att våga ta en ståndpunkt som inte alltid faller i god jord är enligt mig starkt, tänk om fler hade samma inställning.

Men för tillfället är det de muslimska fanatikerna som lemlästar och attackerar oskyldiga, vilket gör oss alla frustrerade. Det sägs att dessa tokdårar skall belönas med 99 fantastiska fruar efter deras terrorinsatser, själv anser jag att de må brinna i helvete. Hur kan man utsätta oskyldiga genom självmordsdåd och terrorism och samtidigt tro att man skall belönas, inget samhälle belönar några avarter oavsett.

Hur kan vuxna människor bara tro, (och då menar jag tro) på sådant trams vi lever för tusan på 2000 talet, vi är inga neandertalare och vill inte ha med sådant pack att göra.

Nu skall vi klistra in dessa föregående rader så de passar vårt svenska samhälle, och det är absolut inga problem, för landet Sverige är alltid det abnorma beteendet i hela världen, utrustat med alla tycka synd om fanatiker (i svenskt ord bruk idioter).

Vid varje händelse som sker i vår omvärld, kan man snabbt enkelt och utan urskiljning plocka ut ett återkommande mönster. Alla de muslimska fanatiker som identifierats vid varje terrordåd, oavsett var det skett, visar det sig att de varit bosatta i Sverige någon gång och då ofta en längre tid. Hur kan det komma sig att detta mönster verkar vara en mall för alla muslimska terrorister, har vi någon form av underrättelse tjänst värt namnet eller är Sverige en skola för hjärntvättade religiösa fanatiker.

Det kan vara så enkelt att Sverige är en resort för dessa rubbade individer, men då måste det onekligen finnas en turistbyrå som sysslar med sådana resor, och med tanke på det stora antalet dårar som mellanlandar i Sverige innan deras avskyvärda handlingar, borde de vara allmänt kända och hyfsat lätta att identifiera.

Personligen kan man tycka att regering och SÄPO invaggar hela svenska folket i en falsk trygghet, måste det ske något innan man agerar, och frågan är bara när det inte händer om det händer.

Undertecknad kommer fram ledes att agera med samma intensitet som min politiska själsfrände och USA-s framtida president Donald Trump, alla islamistiska eller andra fundamentalister (avvikare) skall om så behövs motarbetas med samma inställning som de har mot resten av omvärlden.

Allan Jönsson
Ordf. för Framstegspartiet Sverige.

Print Friendly, PDF & Email

Det kommer för många

Det kommer för många och för många av fel sort, säger han

Så säger Jan Sjunnesson till “60 minutes” och Framstegspartiet kan bara instämma.

Läs mer om överfallet på 60 minutes teamet och häpnas över Polisens idiotiska agerande. Polisen har kastat in handduken för länge sedan.

Print Friendly, PDF & Email

Grymmare för rymmare

Med anledning av Migrationsverkets kalkyl som presenterades den 5/3 2016 och som i korthet går ut på att 46 000 människor som nekats asyl beräknas gå under jorden och vägrar lämna landet frivilligt. Man kan fråga sig hur dessa människor har tänkt ordna sitt boende och försörjning sig på laglig väg. Tror ni som jag att Svenska dialogpoliser kommer att misslyckas med att övertala de illegala att lämna landet frivilligt? Det tror jag!

Regeringen vill att fler som nekats asyl ska lämna Sverige och har nu senast klubbat igenom ett nytt förslag om att dra in rätt till boende och dagersättning vid ett nej.

En god tanke men det räcker inte på långa vägar för att få kontroll på den katastrofala situation som landets styrande politiker försatt Sverige i, det krävs betydligt mer än så.

 

Framstegspartiets förslag är att:

Stora välbevakade mottagningscentra (det som tidigare kallades för flyktingförläggningar) bör byggas och att alla som söker asyl tvångsplaceras där utan möjlighet att kunna lämna centret förrän deras identitet, hälsa och asylskäl med säkerhet kunnat fastställas och deras sak prövats av Migrationsverket. Asylsökande skall möjliggöras en överklagan med statlig rättshjälp, därefter skall juridisk hjälp betalas av den asylsökande själv. Vid ett avvisningsbeslut så skall det omedelbart verkställas utan möjlighet att ytterligare kunna överklaga beslutet. Vikten av ett snabbt utvisande framgår med all önskvärd tydlighet här. Händelsen med IKEA morden hade aldrig kunnat ske om myndigheten skött sitt jobb eller om en förvaringsmodell med mottagningscentra enl. vårt förslag hade implementerats. Låt militär och värnpliktiga med skarpladdade automatvapen och klara order om att skjuta verkningseld sköta bevakningen. Det skulle kännas tryggt för alla inte minst för de boende på mottagningscentren som då skulle slippa känna sig hotade av oförklarliga ”mörka krafter” och angripare utifrån. Det är en stor skam och skandal att svenska myndigheter, media och politiker beter sig som de nu har visat sig göra.

rymmareAsylsökande som redan beviljats uppehållstillstånd ( visum friheten ), skall ej få flytta runt mellan europeiska länder innan PUT är godkänt.

Frp kommer att kräva att EBO rivs upp och att det tydlig görs att det är staten och ingen annan som tillhandahåller boställen.

Asylsökande skall möjliggöras en överklagan med statlig rättshjälp, därefter skall juridisk hjälp betalas av den asylsökande själv.

Asylsökande som avviker från utvisningsbeslut skall fråntas möjligheten att ansöka ytterligare en gång efter utgången tid för utvisningsbeslut. Utresehandlingar skall framläggas innan ny möjlighet ges.

Vi vill kriminalisera att asylsökande flyr utvisningsbeslut och uppehåller sig illegalt i Sverige.

Frp vill att regeln om att inte utvisas om dödsdom föreligger skall tagas bort om det med största sannolikhet kan påvisas att vederbörande varit aktiv i krigsförbrytelser.

Ingen skall få använda Sverige som fristad för utförda krigshandlingar alternativt medvetet skadat andra individer svårt eller begått mord. ( ex. Usama Bin Laden hade fått uppehållstillstånd enligt denna regel )

Print Friendly, PDF & Email

 

Ställ krav

Framstegspartiet är emot alla former av kvoteringar, gräddfiler, snabbspår och särbehandlingar av fullt friska och arbetsföra människor. Friska människor skall behandlas som sådana och inte som mindre förstående eller sjuka personer som måste curlas och passas upp i alla sammanhang. Det blir löjligt när man i ena stunden talar om jämställdhet, jämlikhet, religionsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet, alla människors lika värde etc. etc. för att i nästa ögonblick plädera för kvoteringar och särbehandling av dem som brukar ingå under benämningen “utsatta grupper”.

Fullt friska och arbetsföra människor skall behandlas som sådana med exakt samma krav på sig att inordna sig i samhället med allt vad det innebär av skyldigheter och rättigheter. Särbehandling är förnedrande, förminskande och diskriminerande för oss alla: inte minst för de personer eller grupper som någon politiker eller tjänsteman av någon suspekt och okänd anledning anser vara i “behov” av särbehandling.

I dagens upplaga av Sydsvenskan den 7/3 2016 finns ett strålande exempel på hur feministiska dumheter tar sig uttryck.

Hylliebadet inför kvällar för kvinnosim

Malmö Från den 15 mars införs kvinnosim i insynsskyddad bassäng en kväll i veckan på Hylliebadet.
– Att locka fler kvinnor och öka simkunnigheten är ett sätt att öka jämställdheten, säger Frida Trollmyr, Malmös fritidskommunalråd.

Frågan om att införa särskilda badtider för kvinnor och män har debatterats mycket senaste tiden. I en uppmärksammad opinionsartikel i helgen skrev Sydsvenskans Heidi Avellan: ”Sluta med tassandet – som skilda badtider för kvinnor av respekt för andra kulturer. Vi ska inte återgå till ett könsseparerat samhälle i Sverige.”

Malmös fritidskommunalråd Frida Trollmyr (S) är kritisk till debatten.

– Jag blir upprörd över hur man kopplar det här till religion. Vi har haft upplägget med kvinnokvällarna länge på andra bad. Det är inget konstigt med det.

Hon menar att diskussionerna om att det ökade antalet flyktingar skulle ha banat väg för ökad efterfrågan på särskilda kvinnotider på badet inte har förankring i verkligheten.

– Det är konstigt att göra den kopplingen. Många kvinnor känner sig utsatta och det måste finnas arenor bara för kvinnor.

– Jag hör det ofta från vänner, man är rädd och många känner sig utsatta på sin arbetsplats. Anledningen är inte flyktingarna utan hur samhället ser ut.

Frida Trollmyr poängterar att den insynsskyddade bassängen byggdes för att tillgodose önskemål från flera grupper, bland annat funktionshindrade. Efterfrågan från kvinnogrupper som vill ha egna tider bidrog emellertid till beslutet.

Hon säger också att statistiken visar att männen är kraftigt överrepresenterade bland badbesökarna.

– Många kvinnor kan inte simma och vill lära sig för att kunna lära sina barn. Männen hittar till badet själva.

Anki Magnusson, enhetschef vid badenheten i Malmö, är kluven till diskussionen.

– Kvinnor kämpar för att gå framåt med sina frågor, men det här är svårt. Jag har funderat på om det här är ett steg framåt eller bakåt i tiden, säger hon.

Tydligen så anser feministen Frida Trollmyr att det inte finns en enda man som är funktionshindrad och att tramset med delade badtider har ju absolut ingenting med religion att göra eller hur?

På Anki Magnussons funderingar på “om det här är ett steg framåt eller bakåt i tiden” så har jag svaret…
Det är ett gigantiskt kliv bakåt och gagnar ingen speciellt inte tanken om jämställdhet mellan könen.

Ta bort det NU!

Print Friendly, PDF & Email

 

När ingen annan kan eller vill försvara dig.

Börjar det bli tid för svenska folket att beväpna sig?

Att försvara sitt hem, sina barn, nära och kära är väl en s.k. ”mänsklig rättighet” eller?

Skriv gärna på denna petition.

 

Print Friendly, PDF & Email

 

Top