En vettig tanke

Sitter och läser en artikel om Nytt utspel från Liberalernas ungdomsförund” Aftonbladet den 4/3 2016.

När LUF för ett tag sedan kom med det helt sjuka förslaget att legalisera incest och nekrofili så började man ifrågasätta LUF´s och dess företrädares mentala hälsa. Det visar sig nu att alla inom LUF inte har drabbats av samma sinnessjukdom och för en gångs skull lyckas de kläcka ur sig en i mitt tycke bra tanke. De skriver bl.a.

Tillåt män att göra juridisk abort.
– Män ska ha lika stor rätt till att välja bort föräldraskap, säger Marcus Nilsen, ordförande för LUF Väst.

Ska få frånsäga sig faderskap

Nu har Liberala ungdomsförbundet Väst klubbat igenom ett annat kontroversiellt förslag – att tillåta män att göra juridisk abort. Det innebär att män ska ha rätt att frånsäga sig faderskap fram till 18:e graviditetsveckan, lika länge som det är möjligt för en kvinna att välja abort.

– Motionen kom från en grupp tjejer och LUF Väst har ställt sig bakom förslaget. Det är viktigt att diskutera mannens roll vid graviditeter, säger Marcus Nilsen, ordförande LUF Väst.

Ingen ångerrätt

Enligt Marcus Nilsen finns det i dag män som inte vågar säga att de inte vill ha barn, eller inte vill vara delaktiga i föräldraskapet, när deras partner blir gravid.

–Det finns typexempel på att man tar det lite för lättsamt och inte är så tydlig med hur engagerad man vill vara. Det är viktigt att män är ärliga med sina intentioner. Med det här förslaget finns det ett tydligt juridiskt beslut, säger Marcus Nilsen.

Män som väljer att göra juridisk abort ska inte kunna ångra sig, anser Markus Nielsen.

– Det ska inte vara någon slapphänt lagstiftning. Man får stå sitt kast.

Detta är någonting som jag i egenskap av privatperson kan ställa mig bakom. Hur vida Framstegspartiet ställer sig bakom ett sådant förslag har vi däremot inte diskuterat inom partiet än.

För inte så länge sedan så tog jag upp detta i ett inlägg här

“Det kan faktiskt förekomma att även en blivande pappa ångrar sig och därför bör man utreda möjligheten till sk. juridisk abort.”

Print Friendly, PDF & Email

Vad tänker ni göra för att vi kvinnor ska känna oss tryggare?

Kära Katerina (krönikör på Expressen).
Du frågar…

Några få offentliga män ställer sig upp i dessa sammanhang och tar avstånd från alla sorters sexuella övergrepp på kvinnor – men var är den stora majoriteten? Killar och män, jag vill gärna fråga er, vad tänker ni göra för att vi kvinnor ska känna oss tryggare? För det är hos er ansvaret ligger.

Den stora majoriteten av Svenska män tar i regel avstånd från alla former av våld och sexuella övergrepp och vad vi försöker göra är att stoppa all probleminvandring av sk. ensamkommande barn (läs män) och personer som inte delar vår syn på demokrati eller hur man behandlar kvinnor. Att råna, stjäla, grupp våldta och mörda tillhör inte den Svenske mannens värdegrund.

Du borde snarare ställa frågan till invandrarvurmande feminister och vänstergrupper. Vad tänker NI göra åt problemet?

Print Friendly, PDF & Email

Skamligt Malmö

Sydsvenskan har idag 2016-02-26 en artikel om pensionärernas situation i Malmö.
Artikeln är publicerad i sin helhet och jag har tagit mig friheten att markera en del påstående och uttalanden med gul överstrykning och röd text.

Hundratals pensionärer har den senaste veckan ringt till Malmö stad för att uttrycka sitt missnöje över avgiftshöjningar i äldreomsorgen.
– De är upprörda, säger en av kommunens handläggare.

Malmö stad nedringt efter avgiftshöjning

Avgiften för mat som serveras inom äldreomsorgen har höjts med 112 kronor i månaden.

Men Malmö stad informerade inte om höjningen innan de skickade ut räkningar till kommunens pensionärer. Detta har lett till en våg av samtal till Malmö stads handläggare. Bara i stadsområde Öster har man tagit emot över hundra samtal den senaste veckan.

– Vi får många samtal nu, hittills har runt 200 pensionärer ringt. De är upprörda, säger Claudia Szalmasagi, handläggare på stadsområde Öster.

Även stadsområde Väster får samtal.

– Det är kö och svårt att komma fram, säger en av dem som har ringt dit för att uttrycka sitt missnöje över att hans 94-åriga mor fått en dyrare räkning.

På kommunen har man haft problem med sitt postsystem och beklagar det som har inträffat.

Vad har problemen med postsystemet att göra med att det inte går att komma fram på telefon? Eller menar man att dumheterna skulle blivit mindre frapperande om man skickat ut idiotförslaget till pensionärerna i förväg?

– Det är väldigt olyckligt att det blev på det här sättet, säger Per Lövgren, controller på stadskontoret.

Ett synnerligen sann iakttagelse. Det är “väldigt olyckligt” att Malmö kommun angriper den svagaste och mest diskriminerade enskilda gruppen i samhället!

Den 1 juli kommer många pensionärer få ännu mindre pengar i plånboken. Då inför Malmö stad en höjning av avgiftstaket inom äldreomsorgen, som en konsekvens av regeringens beslut om att höja maxtaxan.

Nej, det beror inte på “regeringens beslut om att höja maxtaxan” eftersom höjningen inte på något vis är tvingande för kommunen. Det beror snarare på att våra Malmöpolitiker hellre prioriterar andra grupper och diverse feministiska HBTQ vänsterprojekt än att ge våra äldre som har byggt upp samhället en trygg och värdig ålderdom.
Fy skäms Malmö politiker!

Maxtaket höjs då från 1 772 till 1 991 kronor för de pensionärer som har hemtjänst eller som bor på särskilt boende.

Runt 7 700 pensionärer i Malmö kommer att påverkas av höjningen. Drygt 500 av dem kommer att få betala maxbeloppet. På ett år betyder det 2 600 kronor mindre i plånboken för de som betalar mest. De som drabbas hårdast är de allra äldsta och sjukaste pensionärerna.

Nästa vecka väntas kommunstyrelsen fatta slutgiltigt beslut om avgifterna.

Bra, då har de ju en hel vecka på sig att ändra på dumheterna!

Höjningen av maxtaxan är inte tvingande för Sveriges kommuner. I till exempel Stockholm har kommunpolitikerna sagt att de inte kommer att höja avgiftstaket trots regeringens beslut.

Men i Malmö kommer den att höjas.

Kommunalråd för vård och omsorg, Carina Nilsson (S), säger att det finns en bred enighet bland partierna i frågan.

– I Malmö har vi tagit beslut om att följa maxtaxan. Skulle vi inte följa den skulle det innebära mindre pengar till verksamheten, säger hon.

Bred enighet enl. Carina Nilsson (S)?? Ja, Malmö kommun styrs ju av feministiska HBTQ vänstermuppar som bara har en enda tanke i huvudet och det är att höja skatter och avgifter, dom skulle väl aldrig kunna komma på tanken att omprioritera sina resurser.

Här kommer lite gratistips på var stora besparingar med lätthet kan göras utan att det påverkar samhället negativt.

Kultur och sport föreningen SRBIJA-MALMÖ – Balkan New Film Festival
RFSL Malmö – Regnbågsteatern, Den galna revyn – amatörteater
Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen – Somalisk poesi- och musikkväll
Västafrika – performanceprojekt
POP! Media (Catherine Champagne Firma) – Mr Sugar Daddy – kortfilm med HBTQ-tema
REC VIOW Film och video produktion – Behind the border – dokumentärfilm om ensamkommande flyktingbarn/ungdomar
Föreningen för mixkultur – Iraqi art in diaspora – konsert med irakiska artister från Skandinavien
Irakiska Bild Front – Nanar kulturkvällar – arrangemang med arabisk-svensk profil, våren 2015
Malmö Feministiska Förening – Feministisk festival 2015 – arrangemang med seminarier, kultur mm.
Teater JaLaDa – Tyst – barnteater på arabiska/svenska
Alwan Cultural Foundation – Magiska natt – arabisk/svensk poesi, dans och musik
Romany Patrin – Romer i centrum 2014
Romska Ungdomsförbundet – Roma streetdancers i Malmö – dans- och musikuppträdanden under den romska nationaldagen.
Malmö Ungdomscentralen – Sagostunder på romani – sagostunder på olika romska dialekter för romska barn.
RFSL Malmö – Regnbågsteatern – cabarérevy, amatörteater
Irakiska kulturföreningen i Malmö – Irakiska kulturdagar – program med musik, teater, folkdans, poesi mm
Nordic African Women Resoursecenter – KANGA projekt – utställning
RFSL Malmö – RFSL Malmö Newcomer – HBTQ-projekt riktat till immigranter m fl
Malmö Romska Idecenter – Romsk kokbok
BHevents – Teater från Bosnien och Hercegovina 2014 – gästspel.
Irakiska bild front – Nanar kulturdagar – kultur från Mellanöstern
MUST (Malmös Unga Svenska Turkar) – Turkiska kulturdagar i Folkets Park
Ifteatern Svalan och Duvan – Kulturprocess för samer och romer
Malmö Arab Film Festival MAFF – Malmö Arab Film Festival 2014
Malmö Arab Film Festival MAFF – Arabisk Afton – visningar av arabisk film,
Malmö Feministiska Förening – Feministisk festival, i samband med Nordiskt forum
RFSL Malmö – Regnbågsfestivalen 2014.
Svenska-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden – Somaliska kulturdagar i Malmö.

Varsågod ett gratistips till våra odugliga politiker.

På Pensionärernas riksorganisation, PRO är man kritisk till kommunens hållning.

– Vi har många pensionärer i Malmö som har dålig ekonomi. Varje höjning slår oerhört hårt mot dem som har det sämst, säger Preben Andersson, ordförande i PRO i Malmö.

PRO med en samling avdankade sossar är “kritisk till kommunens hållning”, tillåt mig skratta.

 

Print Friendly, PDF & Email

Biologisk koppling?

Sitter och läser följande artikel på sverigesradio

Den handlar naturligtvis om ytterligare ett feministiskt skitförslag som skall ge ofrivilligt barnlösa och egoistiska kvinnor hjälp att belasta samhället och skattebetalarna ytterligare. Man vill alltså nu ge dessa egoistiska kvinnor…

Utökade möjligheter till provrörsbefruktning

Kravet på att ägget eller spermierna kommer från någon av föräldrarna föreslås tas bort.

– Om man är ofrivilligt barnlös så tror jag att det har stor betydelse och även om det då är donerade könsceller, blir det en biologisk koppling genom att kvinnan bär barnet och föder fram det, säger utredaren Lagman Eva Wendel Rosberg.

För att få göra en assisterad befruktning, provrörsbefruktning, i Sverige i dag, måste antingen ägget eller spermierna komma från någon av föräldrarna. Det måste finnas en genetisk koppling mellan barn och föräldrar.

Men den kopplingen vill utredningen ta bort.

I framtiden föreslås att både ägg och spermier ska kunna doneras från utomstående.

Jag har svårt för att se hur en “biologisk koppling” skulle komma i närheten av en “genetisk koppling”. Troligen är  “biologisk koppling” ett ord som föll Lagman Eva Wendel Rosberg på läppen för att tillfredsställa egoistiska feministers önskemål.
Att alla barn skall ha rätt till BÅDA sina biologiska föräldrar skiter feministerna som vanligt högaktningsfullt i.

Utredningen föreslår också ett fortsatt förbud mot surrogatmammor i Sverige, där en kvinna bär och föder ett barn åt någon annan.

Ett av skälen är risken för att kvinnor kan utsättas för påtryckningar, kanske tvingas att föda barn åt andra.

Hur blir det om hon vill behålla barnet själv? Eller ångrar sig och vill göra abort?

Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges kvinnolobby gillar utredningens nej-förslag.

– Det handlar om att en kvinna kan hindras från att göra abort när hon bär en annan kvinnas barn, det handlar om att ett barn kanske föds med en funktionsnedsättning inte lever upp till de förväntningar som de beställande föräldrarna har, risken för havandeskapsförgiftning, depression. Att genomgå en graviditet och förlossning är inte riskfritt, säger Clara Berglund.

“Hur blir det om hon vill behålla barnet själv? Eller ångrar sig och vill göra abort?”
Ja det blir väl som det brukar bli. Kvinnan har den 100% reproduktionsmakten och rätten att själv bestämma över sin kropp. Vem skulle kunna hindra en surrogatmamma från att ångra sig och själv bestämma över sin kropp?

Självklart så gillar feministen Clara Berglund, generalsekreterare på Sveriges kvinnolobby utredningens nej-förslag. Det sätter ju effektivt käppar i hjulen för en ensamstående lika egoistisk man ( i Sverige är det bara kvinnor som får vara egoistiska) som vill skaffa barn på egen hand.

Det är hög tid nu att egoistiska kvinnor börjar ta sitt ansvar för vem de skaffar barn tillsammans med. Det duger inte längre att hävda “fadern okänd” för att sedan glida runt på samhällets bekostnad. De som inte har bättre koll på vem fadern till deras barn är skall dömas att betala underhåll för sitt egenmäktigt och slarvigt införskaffade barn precis som männen, som dessutom INTE har rätt att kräva abort eller ångra sig får göra om ett samlag skulle leda till oönskad graviditet.

Jag föreslår att obligatorisk DNA test införes för alla som befinner sig i landet och att varje nyfött barn DNA testas för att säkerställa faderskapet, det skall inte enbart vara kvinnans rättighet att veta vem som är far till barnet, ångra sig eller göra abort. Det kan faktiskt förekomma att även en blivande pappa ångrar sig och därför bör man utreda möjligheten till sk. juridisk abort.

Print Friendly, PDF & Email

15 000 efter skatt

Exponerat

Nu får allt Jimmie och hans kollegor komma upp ur skyttegravarna och ta fajten. Se till att grundpensionen för alla blir rättvis, 15.000 kronor i månaden efter skatt. De som har höga pensioner idag har tjänat så mycket pengar att de hade råd att försäkra sig inför ålders höst. Om alla pensionärer skulle få 15.000 att leva på då kan i princip hela pensionsmyndigheten läggas ner!

Skit i Jimmie lägg din röst på Framstegspartiet i stället.

Print Friendly, PDF & Email

Alla borde ha vapen

Aftonbladet den 17/2 2015

http://gfx.aftonbladet-cdn.se/image/22261262/196/normal/242fa7a4fb42b/eaglesbr.jpg

Eagles of Death Metals frontman Jesse Hughes förespråkar friare vapenlagar.
Terrorattacken under bandets spelning på Bataclan har bara gjort honom ännu mer övertygad.
– Skyddade er franska vapenkontroll en enda jävla person från döden på Bataclan? säger han till fransk tv.

Kan bara instämma och har tidigare skrivit om detta här och här att kunna försvara sig mot angrepp borde vara en mänsklig rättighet, speciellt nu när polisen börjat intressera sig mer för att sitta barnvakt, agera taxi och förkläde åt oönskade immigranter och Marockanska “gatubarn” än för att försvara landet Sverige, våra värderingar och egna invånare.

Skriv gärna på denna protestlista

Print Friendly, PDF & Email

Återinför dödsstraffet

Sifos samhällsbarometer 1997 visade att en minoritet på omkring 40 procent var för dödsstraff i Sverige.[27] Siffran är relativt låg jämfört med andra demokratiska stater, där ett flertal som avskaffat straffet sedan länge (bl a Kanada och Storbritannien) har en tydlig majoritet för återinförande. I de allra flesta länder tydde opinionsundersökningar på en majoritet mot avskaffande när straffet avskaffades; i de flesta fall har opinionen emellertid ökat mot återinförande därefter.

2006 års samhällsbarometer visade enligt tidningen Metro att 33 procent ansåg att det finns brott som borde bestraffas med döden, och 56 procent emot.[28]

Källa: Wikipedia

Jag litar definitivt mer på de siffror som Sifo presenterat än de som Metro kommit fram till. Med tanke på IKEA morden och den bestialiska gruppvåldtäkten på asylboendet i Mariannelund så är det kanske på tiden att Sifo gör en ny undersökning. Jag är tämligen säker på att opinionen för ett återinförande av dödsstraff i Sverige har ökat, inte minst efter denna skandal.

Hedayat Rahmati, 24, var en av de åtta afghaner som deltog när en svensk småbarnsmamma blev bestialiskt våldtagen en hel natt på ett asylboende i Mariannelund. Han dömdes till utvisning, men befinner sig nu trots det på fri fot på Sveriges gator efter att ha släppts ut ur fängelset.
– Afghanistan vägrar att ta emot honom, säger en källa inom rättsväsendet till Fria Tider.

Läs gärna mitt förslag till hur man skall lösa problemet med länder som vägrar ta emot deras egna medborgare. Sverige borde helt enkelt tvär-vägra att ta emot en enda asylsökanden från sådana länder.

Nu är det inte bara bestialiska mördare och våldtäktsmän som borde kunna dömas till dödsstraff, det gäller i allra högsta grad även de politiker som mer eller mindre genomförde en statskupp när de utan att folket blivit tillfrågade beslutade att förvandla Sverige till ett mångkulturellt (helvete) samhälle eller att Sverige skulle tillhöra EU.
Ställ politikerna till svars: Låt bilan falla tungt över dessa landsförrädare.

Beslutet att förvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle fattades av en enig riksdag 1975 (proposition 1975:26) och detta var det grundläggande beslutet. En stor del av invandrarna förväntades bosätta sig i Sverige för gott, samtidigt som de önskade bevara sin ursprungliga identitet. Man tog alltså avstånd från tanken att invandrare skulle vilja assimilera sig till det svenska samhället. Dessutom var ökad internationalisering ett övergripande mål i samhällsplaneringen. Alla partier var eniga.

Som grädde på moset kröntes detta långsiktiga politiska mål med grundlagsändringen hösten 2010, som går ut på att Sverige ÄR ett mångkulturellt samhälle. Inga debatter hölls, inga medier rapporterade om eller problematiserade frågan. Beslutet fattades i stor enighet utan att svenska folket visste om det.

Källa: Aktualia

Print Friendly, PDF & Email

 

Stolligheterna vet ingen gräns

© Fria Tider

Gustav Fridolin uppvaktas av journalister.

Fridolins nya gräddfil för invandrarna: Ska få snabbutbilda sig till lärare på arabiska

Publicerad 12 februari 2016 kl 18.35
Av Mattias Albinsson

Politik. Invandrare som vill studera till lärare i Sverige får nu en gräddfil till lärarlegitimation och läraryrket – en snabbutbildning där kravet på att behärska svenska språket för att bli antagen slopas.
– Med snabbspåret kan de som är snabbast komma igenom på ett år, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Källa: FriaTider

Ja det hjälper ju säkert till med integrering och anpassning till det Svenska samhället. Den lilla gnutta svenska som eleverna eventuellt skulle kunna lära i skolan är därmed lika bortblåst som Fridolins förstånd.

Print Friendly, PDF & Email

Kärleksbombning

Är åter inne på sverigesradios hemsida där läser jag följande

Människor från andra länder som har fått nej till att stanna i Sverige kan skickas ut ur landet med tvång. Om de själva vägrar att lämna landet kan polisen tvinga iväg dem. Men det kan bli svårt för polisen, eftersom många länder inte kan eller vill ta emot sina medborgare.

Flygplan i luften. Foto: Johan Nilsson/TT

De som avvisas skickas iväg med flygplan. Foto: Johan Nilsson/TT

Nåväl: Många av oss som bor i Sverige och Europa vill inte ha och bekosta uppehället för dessa illegala som ofta går under benämningen “flyktingar” eller “ensamkommande” heller. En lösning kan vara att Sverige ska inom EU stödja förslagen “Safe haven”, dvs asylmottagning i områden intill EU:s utkanter. Alternativt kan man förse dessa illegaler med var sin fallskärm och kärleksbomba respektive hemländer med deras förlorade medborgare.

Print Friendly, PDF & Email

Skall (S) vara synonymt med fusk och stöld.

Att fackföreningarna slirar lite med sina redovisningar, får nästan ingen till att höja på ögonbrynen.

Små saker har en tendens att slinka igenom då det blivit kutym, men när det sätts i system då har det en tendens att irritera flertalet.

När det sen når högre tjänstemän/kvinnor alternativt politiker, då jädra i havet stormar det, orsaken är att har man en ansvarstagande befattning då ställs kraven betydligt högre.

Nu skall det inte låta som jag försvarar fusk/svek utan mer påvisa de offentliga reaktionerna, Margot Wallström och Annika Strandhäll är antagligen fuskare av stora mått, de har bara inte blivit påkomna innan.

Inom hela facksfären och Socialdemokratiska partiet pågår daglig utjämning, ja det heter så i deras ögon.

Kan man slippa egna stora utgifter, eller kan man slippa betala själv, då är det bekvämt att göra denna utjämning och låta kollektivet ta kostnaden.

Många gånger skulle huvuden rullat men det har blivit ett accepterat arbetssätt.

Margot och de andra fuskare kan säga vad de vill men i vanliga människors värld är det skriftliga kontrakt som gäller, ingen kan skylla på andra när man vet om hur bostadssituationen är i Stockholm.

Med de framlagda bevisen måste de varit blinda, döva, väldigt långsamma (tröga i vardagstal) eller kanske bara annorlunda, om man inte reagerar på hyressättning, alternativt tillgång, då är man inte den vassaste kniven i lådan.

Aftonbladet har hittat en akilleshäl i det politiska arbetare partiet (S), men jag kan säkert som amen i kyrkan påtala att det finns tentakler långt ner i fackförbunden och då gäller det antagligen överlag.

Facket skall vara helt oavhängigt av politiken, för att kunna utföra sina åtagande gentemot sina medlemmar, de skall agera som en motpol mot båda riksdagen (politiken) och arbetsgivare, annars förlorar man den givna möjligheten att kunna påverka som är grundtanken med den fackliga rörelsen.

Hela Kommunals styrelse skulle skämmas, låta en stackare bära hundhuvud för kollektiva dumheter.

Man kan fråga sig var denna stackars,( förlåt dumma kassör) ensam på era utsvävnings partyn, eller hade alla andra hörselskydd, sovmask och tillfälligt moral svikt varje gång.

Snälla ni ställ era poster till förfogande med omedelbar verkan, ni ställer till så mycket skit för en behövlig funktion som fackföreningsrörelsen.

Margot W och Annika Strandhäll och alla ni som haft fingrarna i syltburken, kasta in handduken eran bäst före datum är utgången för länge sedan.

Undertecknad är helt övertygad att saknaden av er kommer att bli obefintligt, trots att ni satt negativa spår i historien, förr fick banditer fashionabla lägenheter på Långholmen.

Allan Jönsson
Ordf. Framstegspartiet Sverige.

Print Friendly, PDF & Email
Top