Kommunförening Bjuv bildad

Onsdagen den 9 april samlades en grupp av trevliga människor för att bilda kommunförening för Framstegspartiet.

Mötet inledes av Framstegspartiets ordförande Allan Jönsson som valdes till mötesordförande och till mötessekreterare valdes distriktets ordförande Dragan Klaric. Mötet gick sen vidare där man godkände Framstegspartiets stadgar och partiprogram och därefter valde mötet Allan Jönsson till ordförande för kommunföreningen i Bjuv, Daniel Palmqvist till vice ordförande/kassör och Tomas Olsson till ordinarie ledamot/sekreterare. Till suppleanter valdes Johnny Sködt och Jan Ängemo och till revisorer/valberedning valdes Bengt Jönsson och Bert-Ove Rasmussen och revisorssuppleant Jonas Nilsson.

Mötet avslutades med att ordförande tackade alla närvarande