Kommunförening Östra Göinge/Osby bildad

osby

Tisdagen den 15 april samlades en grupp av trevliga människor för att bilda kommunförening för Framstegspartiet.

Mötet inledes av distrikt Skånes ordförande Dragan Klaric som valdes till mötesordförande och till mötessekreterare valdes distriktets kassör Jan Listerud. Mötet gick sen vidare där man godkände Framstegspartiets stadgar och partiprogram och därefter valde mötet Jan Listerud till ordförande för kommunföreningen Östra Göinge/Osby, Zerny Lundström till vice ordförande och Stefan Axelsson till ledamot. Till suppleanter valdes Ulla Nilsson och Ingrid Lundström

Mötet avslutades med att ordförande tackade alla närvarande