Viktigare än någonsin

EBOLA

I juni månad kunde man i tidningarna läsa om Ebolautbrott i Västafrika. Naiva myndigheter verkar inte vidta några som helst åtgärder eller skärpning av vår gränskontroll för att ev. förhindra att denna fruktansvärda sjukdom som nästan alltid leder till döden kan etablera sig i Sverige. Trots att Sverige tar emot flest migranter av alla länder i Europa så verkar man ändå inte vilja inse faran och vidta lämpliga åtgärder för att skydda landets medborgare mot faran.
Man verkar helt enkelt inte bry sig om vem som kommer,  hur många som kommer eller vilka sjukdomar de som passerar våra gränser kan bära med sig in i landet.

Under punk 15 i Framstegspartiets partiprogram står det i den sista ATT satsen.

  • Att fingeravtryck och allmän hälsokontroll införs för alla asylsökande.
    Framstegspartiet ser inget nedsättande i att en asylsökande ges möjlighet till en god
    medicinsk kontroll av sin fysiska hälsa. Om den asylsökande bär på en sjukdom eller
    andra åkommor av allvarligare karaktär kan god medicinsk vård sättas in i tid och
    skall sättas in såväl för den enskilde som för samhällets skydd och säkerhet.

Det är hög tid att skärpa Sveriges gränser.

*  Erling Fryde