Månad: februari 2015

Kallelse ett till distriktsårsmöte

Kallelse nr ett till 2015 års distriktsårsmöte Skåne. Då vi kommer att bjuda på en liten förtäring ombeds ni snarast att meddela Erling detta via mail på erling.frvde@framstegspartiet.se Årsmötet kommer att äga rum i Stone Age Wheelers lokaler i Bjuv

Taggar:
Top