Någon annan borde tigga

Jag ifrågasätter starkt polisens förmåga (vilja) att upprätthålla lag och ordning i Malmö. Vad jag främst tänker på är varför polisen inte tar itu med det utbredda tiggeri, nedskräpning och den illegala campingen. Utan skrupler används skateboardramper och stadens parker som offentlig toalett och soptipp, de hitresta tiggarna tenderar också att bli mer och mer aggressiva och påträngande för varje dag som går. Hitrest tiggeri är ett stort problem och något som både förpestar tillvaron och kostar oss som är bofasta i Malmö skattekronor. Pengar som lätt skulle kunna användas till bättre äldrevård, sjukvård, subventionerade bussresor etcetera. Jag kan inte föreställa mig att jag som fattigpensionär skulle kunna campa och utföra mina behov (skita) på grannens tomt, tigga och trakassera grannen och sedan bara åka därifrån lämna skiten efter mig och låta ”någon annan””någon annans” bekostnad städa upp efter mig, jag skulle med all säkerhet (och med all rätt) drabbas av någon rättslig påföljd för ett så vidrigt och svinaktigt beteende.

Kanske är det så att polisen helt enkelt har fullt upp med att reda ut sina egna interna angelägenheter som att snygga till sina Romska arbetsregister, gå på HBTQ, jämställdhets, dialog, genus, rasifierings eller feministiska och  kvinnorelaterade specialutbildningar där man kämpar för att eliminera mäns våld mot kvinnor men bekvämt och politiskt korrekt verkar glömma kvinnors våld mot män. Jag menar att våld är och förblir våld oavsett varifrån våldet kommer och vem som drabbas. All särbehandling av vissa grupper är fel därför om man positivt särbehandlar någon grupp så innebär det per automatik att man negativt särbehandlar en annan grupp, så vart tog jämlikheten vägen? Ännu mera fel blir det om de grupper som drabbas minst av våldet är samma grupper som åtnjuter mest positiv särbehandling. Papperspoliser och genuspoliser behöver vi mindre av, däremot så behövs det riktiga poliser som klarar av (och vill) upprätthålla att bestämmelser som Lokala ordningsstadgan föreskriver i

§12 Insamling av pengar
”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.”

§15 Camping
”Camping, d. v. s. tillfälligt boende i tält, husvagn, husbil och/eller annan anordning i
samma syfte, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd, inom andra områden än
den härför iordningställda campingplatsen i Sibbarps badpark.”

Med tanke på att 15000 Svenska pensionärer varje år dör på grund av svält kanske delvis på grund av följdsjukdomar de drabbats av därför att de helt enkelt inte haft råd med årliga tandläkarbesök, trots allt behövs en god tandstatus för att kunna tillgodogöra sig den i vissa fall undermåliga och näringsfattiga mat som serveras de äldre.
Med tanke på att 700-800 000 Svenska pensionärer tvingas leva under EU´s fattigdomsgräns så föreslår jag en ändring av §12 i den lokala ordningsstadgan med ordalydelsen…

”För de som inte är Svenska medborgare så krävs polismyndighetens tillstånd  för insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.”

En sån ändring skulle behövas eftersom INGET parti förutom Framstegspartiet bryr sig det allra minsta lilla om hur fattigt och eländigt de som en gång i tiden genom hårt arbete byggt upp det som förr i tiden kallades för ”välfärden” har det på äldre dar! Vi fattigpensionärer kommer att bli tvingade att sätta oss utanför grannens hus, tigga, skita i och stjäla i hans trädgård d.v.s. om inga verkligen revolutionerande åtgärder för att komma till rätta med pensionerna omedelbart sätts in.

Framstegspartiet anser inte att Sverige skall fungera som hela världens öppna socialbyrå och vill därför skärpa gränskontrollerna rejält, för även om Sverige är ett stort land med gott om fysisk plats så saknas det resurser i form av jobb, bostäder, skolor, infrastruktur, pengar och mat. Sverige måste vakna ur Törnrosasömn kliva ut ur sagornas värld och i första hand ta hand om de Svenska medborgare som är födda i landet, har vuxit upp här, jobbat och pliktskyldigast betalat världens högsta skatter i åratal.
Det är fullständigt barockt att någon som aldrig har eller kommer att betala en enda krona i skatt skall ha det bättre ställt på ålderns höst än en infödd Svensk medborgare!

Framstegspartiets förslag och vår hjärtefråga är att alla pensionärer skall ha minst 15 000 Kr i månaden efter skatt.