Månad: juni 2015

Fortsatt bostadselände i Sverige

”Grovt kriminella tar över svarthandeln med hyreskontrakt” ”Fem mord, penningtvätt och kommunal korruption. Handeln med svarta hyreskontrakt i Stockholm har blivit den organiserade brottslighetens nya, stora marknad. Med hjälp av underrättelser och avlyssning har polisen kartlagt ett oönskat fenomen som

Undvik att bli sjuk

Distrikt Skåne

Top