Undvik att bli sjuk

Skrämmande läsning från FriaTider som handlar om inkompetenta invandrarläkare.

Idag jobbar många invandrare från tredje världen som läkare inom den svenska vården – trots att de saknar legitimation. Nu varnar företrädare för AT-Nämnden för att gräddfilen för ”olegitimerade” invandrarläkare hotar patientsäkerheten.


Det är i en debattartikel i Svenska Dagbladet som företrädare för AT-Nämnden, som prövar läkares kompetens innan de får legitimation, varnar för att utomeuropeiska läkare ofta brister i kompetens och har svårt att lära sig.

”En myt som upprepas tillräckligt ofta lätt uppfattas som en sanning till sist. Ett sådant exempel är den nu av politiker allt oftare framförda uppfattningen att det finns ett stort antal läkare i Sverige med läkarutbildning utanför Sverige som hindras att arbeta i svensk sjukvård på grund av onödigt administrativt krångel”, skriver företrädarna för AT-nämnden.

I själva verket underkänns 40 procent av läkarna med en examen utanför EU när de gör AT-provet, medan bara 2-4 procent av läkarna med svensk utbildning misslyckas med samma prov.

”Det ska påpekas att dessa individer ändå kan arbeta som olegitimerade läkare inom den svenska sjukvården”, skriver AT-nämndens företrädare.

Dessutom kan invandrarläkarna skriva om provet så många gånger att de lär sig frågorna utantill och blir godkända som läkare ändå.

”Det faktum att man kan genomgå AT-provet ett obegränsat antal tillfällen och att man kan arbeta som olegitimerad läkare trots att man underkänts vid upprepade tillfällen är inte tillfredsställande ur patientsäkerhetssynpunkt”, konstaterar AT-Nämnden.