Fortsatt bostadselände i Sverige

Grovt kriminella tar över svarthandeln med hyreskontrakt

”Fem mord, penningtvätt och kommunal korruption.

Handeln med svarta hyreskontrakt i Stockholm har blivit den organiserade brottslighetens nya, stora marknad.

Med hjälp av underrättelser och avlyssning har polisen kartlagt ett oönskat fenomen som omsätter miljarder.”

 

Med anledning av detta återpublicerar jag ett inlägg som gjordes av vår ordförande Allan Jönsson den 15/2 2015. Håll tillgodo.

 

Bjuv 2015-02-15

Nu måste måttet vara rågat hela bostadssituationen har spårat ur, och vi låter oss ( samhället ) bli lurade på åtskilliga hundratals miljoner vareviga år.

Andra, tredje ja till och med fjärde hands kontrakt av lägenheter, har snart blivit mer vanligt i samhällsbilden än ett besök på en MC-Donalds restaurang.

Framstegspartiet vill att det tillsätts en statlig myndighet som verkligen kontrollerar hela denna svarta marknad, som årligen lemlästar både individer och samhället ekonomiskt genom regelrätta bedrägerier.

Att som privatperson profitera på allmän nyttans lägenheter, och samtidigt ställa både lagen och vårt bostads kösystem ur spel är inte OK, svarta pengar och undanhållande av skatter blandat med ockerhyror, som alltid drabbar de värst utsatta i samhället såsom ungdomar och individer som inte själv kan få ett riktigt hyreskontrakt.

Den som har förstahandskontrakt lurar ofta till sig bostadsbidrag på felaktiga grunder, tjänar ofta stora sidoinkomster som aldrig beskattas, på detta vis har vi egentligen ingen koll på hur stort det verkliga bostadsbehovet är i hela landet.

Vi lever på 2000 talet och att inte kunna erbjuda en bostad till alla för en rimlig kostnad är egentligen bara genant, det finns lagkrav på att vissa individer skall garanteras tak över huvudet men andra kan man totalt strunta i.

Folk som söker lägenhet kan ha hamnat på efterkälken ekonomiskt, eller andra komplikationer kan ha uppstått, alla avvikelser oavsett vad innebär att man tvingas ut på den svarta marknaden och oftast till hutlösa priser , hyreskostnader som inte accepteras om man uppbär försörjnings stöd, eller harmoniserar med inkomster under studietiden, hur som helst slutar det alltid med någon form av kriminellt beteende om man inte råkar ha täta släktingar.

Hörsägen säger till och med att det förekommer individer, som flyttat ihop i ett eget boende såsom hus eller insatslägenhet, men som ändock kvarstår på sina förstahandskontrakt som en form av helgardering och sidoinkomst för att kunna betala det nya dyrare boendet.

Framstegspartiet vill även att staten satsar på subventionering av nybyggnation för att ungdomar och bostäder för äldre som kanske inte längre klarar av ett eget boende med de tillhörande underhållsuppgifterna.

Kan vi erbjuda boende till nyanlända, är det en skam att inte kunna erbjuda våra egna samma förmån, samma skam råder när det gäller hemlöshet, där alla kommuner nu plötsligt vurmar EU-migranter utan att ha samma inställning i frågan rörande Svenska hemlösa.

Det känns inte trevligt att bo i landet av skam, med politiker som vurmar andra före sina egna.

Allan Jönsson Ordförande Framstegspartiet Sverige.