Skall detta kallas för sjukvård?

I en artikel publicerad på Skånska Dagbladet den 7/7 2015 får man ytterligare bekräftelse på hur illa det är ställt med de äldres sjukvård eller rättare sagt avsaknaden av en sådan. Så här lyder texten…

Två avlidna efter sena insatser

Malmö Under veckan har två lex Maria-anmälningar gjorts mot SUS i Malmö.
I båda fallen rör det sig om äldre män som avlidit efter fördröjda insatser.

I ett av fallen rör det sig om en man i 75-årsåldern som sökte vård på akutmottagningen på grund av sina smärtor i buken och bröstet. Läkarna misstänkte inflammation i bukspottskörteln och behöll mannen på akutvårdsavdelningen.
Men när man senare på kvällen gjorde en datortomografi av buken började man istället misstänka att en del av mannens tarm hade nedsatt blodförsörjning. Man ansåg att läget var akut, men då det inte fanns operationsplatser för tillfället fördröjdes operationen till morgonen därpå.
Under tiden blev mannens tillstånd allt sämre och när han väl blev opererad fann man kallbrand i tarm och gallblåsa. En vecka senare avled mannen.
Även det andra fallet rör akutmottagningen och en 75-årig man. Denna mannen hamnade där efter att han påträffats förvirrad och försvagad i ena sidan av kroppen.
När han kom till akuten var han inte prioriterad, men skulle komma att nerprioriteras ytterligare efter att han fått träffa läkare. Innan dess hade han fått vänta i tre timmar.
Under den tiden hade han hunnit bli sämre och han skickades till sist på akut röntgen av skallen, vilket visade hjärnstamsinfarkt och en propp på bakre hjärnstamsartären. Hjärnskadorna var utbredda och mannen avled nästa dag.
Båda ärendena är nu lex Maria-anmälda, då man inte kunnat utesluta att sjukdomsförloppen hade kunnat bli annorlunda om patienterna fått vård i ett tidigare skede.

Det är upprörande och en skandal för en ”humanitär stormakt” [sic] att kalla något dyligt för vård. Här menar jag att vi i Framstegspartiet bör vara med och fightas om ett bättre vårdsystem för alla dem som kämpat och pliktskyldigast betalat höga skatter under hela sitt liv. Jag misstänker att pengarna som borde användas till bra sjukvård istället användes för att regeringen skall kunna erbjuda mer eller mindre gratisvård till dem som kanske aldrig kommer att bidra till stadskassan med en enda skattekrona.

Ingenting verkar vara viktigare för en odemokratisk regering än en massiv marknadsföring av landet Sverige som en ”humanitär stormakt”. Syftet är naturligtvis att regeringen gör allt för att fylla Sverige med nya väljare (valboskap) som tvingas in i ett (ohumanitärt) livslångt bidragsberoende. Detta gör man fullt medvetna om att det varken finns jobb, bostäder eller inhemsk matproduktion som räcker till för landets befintliga befolkning. En befolkning som för länge sedan insett något som Socialdemokraterna ännu inte har lyckats förstå, nämligen att  Socialdemokraternas glansdagar är över och att lilla Sverige helt enkelt inte har råd att agera världs-samvete och världs-socialbyrå. Sverige är inte en ”humanitär stormakt” och kommer heller aldrig att kunna bli en sådan! Det är helt enkelt inhumant och kränkande att stjäla pensionspengar och behandla gamla människor och pensionärer på det nervärderande vis som Sveriges makthavare gör.

Det är inhumant att ta emot en enda invandrare utan att kunna erbjuda denne ett värdigt självförsörjande liv med jobb och bostad.

Det är med andra ord hög tid för en ny politik i Sverige.