Anmälan om diskriminering och särbehandling

Anledningen till anmälan:

SJ tar bort kravet på att resenärer ska kunna visa giltig id-handling – för att hjälpa flyktingar, rapporterar Dagens ETC.

– Vi vill underlätta för personer som kommer hit, säger bolagets kommunikationsdirektör Monica Berglund.

JO-anmälan

DO-anmälan