Resurser och bromsar

Ytterligare ett ”krismöte” som sittande politiker själv har bäddat för har sett dagens ljus och PK-media Dagens Nyheter skriver i deras analys att…

Regeringen och Alliansen tar ansvar för den flyktingpolitik de tillsammans format. De är överens om ett gemensamt krispaket som skärper flyktingpolitiken och är smärtsam för flera av partierna. De sänder nu en signal till omvärlden om att det svenska mottagningssystemet inte klarar mycket mer.

Fel av DN. Regeringen och Alliansen tar inte ansvar för någonting och den enda signal de sänder till omvärlden är att de vill att andra EU länder skall följa efter Sveriges helt vansinniga och landsförstörande så kallade flyktingpolitik. Mitt råd till andra EU länder att lyssna inte på idioterna vars enda syfte verkar vara att iscensätta ett folkutbyte och svek mot Sverige och dess befolkning som faktiskt är ett rent kriminellt beteende.

Uppgörelsen mellan regeringen och Alliansen innehåller inte bara åtstramningar, utan olika åtgärder för att underlätta mottagandet i kommunerna. Dessutom innehåller den stimulanser för fler enkla jobb.

Funderar litet på vilka åtgärder man kan göra för att ”underlätta mottagandet i kommunerna” och varför göra sådana åtgärder när kommun efter kommun som redan går på knäna säger nej, stopp och belägg till mottagning över huvud taget. Varje kommun och kommuninnevånarna där måste själv få bestämma till vad och vem som skall skörda frukten av deras skattepengar. Vilka stimulanser för fler enkla jobb kan politikerna vidta annat än ren och skär lönedumpning. LO tiger och blundar och tyckts helt ha glömt bort sin roll och kamp, såväl som företrädare för de svenska arbetarna som byggt upp landet med kamp, svett och tårar.

Moderaterna krävde före förhandlingarna gränskontroller, men den frågan släppte partiet under samtalen, trots att regeringen var redo att gå dem till mötes. Orsaken var bedömningar från polisen att det skulle kräva för mycket resurser och bromsa trafiken över Öresundsbron.

Men frågan kan bli aktuell igen. Ser Polismyndigheten behov av gränskontroller kommer den att få regeringens stöd.

Det dröjde länge innan regering­en såg att Sverige stod inför en kris. När ministrarna samlades för att prata om nästa års budget på Harpsund nämnde ingen flyktingkrisen med ett ord.

Det vanligaste misstaget som krisledningar gör är att göra för lite för sent. Det återstår att se om det är likadant denna gång.

Det är smått komiskt, skrattretande men ack så förutsägbart att man under ”krissamtalen” släppte frågan om det enda vettiga som kan göras: nämligen införandet av gränskontroller. Om ett badkar rinner över för att kranen står vidöppen så är kanske det smartaste att stänga kranen innan man börja ösa ur badkaret med en tesked. Glädjande mitt i allt eländet var att stollepartiet och ManshatarPartiet (MP) ”fick ge upp sitt motstånd mot tillfälliga uppehållstillstånd.”

Det som är skrämmande är nar man talar om kris är att inte polisen tydligen inte ser vad alla andra svenska medborgare gör, nämligen ett”behov av gränskontroller” eller att de patier som skurit ned på resurserna och kastererat den svenska polisen använder polisens absurda bedömningar att det skulle kräva för mycket resurser och bromsa trafiken över Öresundsbron. Låt mig förklara: Sverige befinner sig i en kris och i kristider så gäller det att samla alla de resurser som står till buds och få dessa att samarbeta. Polis, tull, kustbevakningen och militären skulle givetvis kunna klara detta galant och att det skulle bromsa trafiken över Öresundsbron?! Ja tacka fan för det pappskallar det är just det som är meningen med gränskontroller som bromsar oönskadt inflöde.

Framstegspartiet vill därför att:

  • Att människor som flyr från svältkatastrofer, inbördeskrig och naturkatastrofer får hjälp i första hand genom FN:s biståndsorganisationer eller andra godkända organisationer i konfliktens eller katastrofens närområde. Genom ovanstående organisationer i samverkan och samordning med igrationsenheterna i Sverige bereder plats för hjälpsökande i vårt land utan inblandning av flyktingsmugglares vidriga hantering.
  • Att flykting och utlandsbistånd samordnas med övriga EU länder.
  • Att Sverige går i första ledet och bekämpar flyktingsmuggling på alla nivåer såväl nationellt som inom EU.
  • Att regeringen förstärker bekämpningen av flyktingsmugglarorganisationer med säte inom landet
  • Att Svenska staten och regeringen, tar fullt ekonomiskt och socialt ansvar för flyktingar som erhållit uppehållstillstånd.
  • Att verka för en anständighetens gräns som inte spiller av till fördel för verksamheter som exploaterar och skor sig på den nödställdes bekostnad inom landet.
  • Att asylsökande som önskar uppehållstillstånd, i första hand skall styrka sin identitet. Om inte detta är möjligt skall den asylsökande bistå myndighetens handläggare med att utan dröjsmål styrka sin identitet.
  • Att fingeravtryck och allmän hälsokontroll införs för alla asylsökande.
  • Framstegspartiet ser inget nedsättande i att en asylsökande ges möjlighet till en god medicinsk kontroll av sin fysiska hälsa. Om den asylsökande bär på en sjukdom eller andra åkommor av allvarligare karaktär kan god medicinsk vård sättas in i tid och skall sättas in såväl för den enskilde som för samhällets skydd och säkerhet.

Framstegspartiet skriver såhär om:

Sveriges gränser

Framstegspartiet är emot EU-medlemskapet, vi kräver ett utträde för att kunna använda de stora summor vi betalar i medlemsavgift inom Sverige. Det innebär också att vi vill återföra makten till Sverige och inte vara styrda av en union helt utan intresse för vår nation. Ett utträde ur EU innebär även att vi kan återupprätta våra yttre gränser igen, ett skydd som skall stoppa bla. knarksmuggling, vapensmuggling och illegal invandring

 
Print Friendly, PDF & Email