Regeringen väntar på vaddå?

Enligt Sverigesradio så skall det alltså ta upp till ett helt år eller mer innan en ny lag som inför tillfälliga uppehållstillstånd kan börja gälla.

Förra veckans uppgörelsen mellan regeringen och Alliansen kring migrationspolitiken är med andra ord redan dömt att misslyckas och en flopp av välkänt format med en hel rad av undantag och gräddfiler. Då det bara skall gälla ”vuxna flyktingar utan barn”, är det ett slag i luften som bara leder till ökade administrationskostnader. Sedan hör det till saken att ingen av de s.k. ”flyktingar” som väller in över Sveriges gränser är att betrakta som flyktingar förrän de fått sin ansökan prövad. Fram tills dess de fått sin sak prövad är alla asylsökande, varken med eller mindre.

Asylsökande som inte kan eller vill uppvisa giltiga ID-handlingar bör interneras under stark bevakning tills dess att deras ålder, hälsotillstånd och identitet är klarlagt och deras ärende färdigbehandlats.

Med tanke på att landet Sverige befinner sig i kris så agerar inte våra politiker på ett handfast sätt. Kan det vara så att den gode Löven fortfarande inte har fattat allvaret i den kris han och tidigare regeringar har försatt landet Sverige i?

De borde omedelbart införa gräns och passkontroll och inte tillåta en enda oidentifierad person att röra sig fritt i landet, och givetvis skall tillfälligt uppehållstillstånd vara normen och lika för alla. Även för de vuxna som i MSM brukar gå under benämningen ensamkommande barn.

Kanske är det en gammal Svensk författningssamling som jag har fått tag på eller så är det rent nonsens att det behövs en lagändring. Så här står det nämeligen…

Uppehållstillstånd

4 § Uppehållstillstånd är ett tillstånd att vistas i Sverige
under viss tid (tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan
tidsbegränsning (permanent uppehållstillstånd). Den som har
uppehållstillstånd eller ställning som varaktigt bosatt i
Sverige får, om villkoret i 1 § är uppfyllt, resa in i
Sverige. Lag (2014:198).

Print Friendly, PDF & Email