Efterlysning!

EFTERLYSNING !!

Framstegspartiet Sverige och dess styrelse har noga övervägt vad som egentligen håller på i vårt avlånga land. Den sk. flyktingtillströmningen slår varje månad nya rekord och pengar skjuts till i obegränsad mängd alltefter antalet stiger. Överallt i samhället sker besparingar, men på detta område med asylsökande, finns inga tankar på besparingar det får kosta vad det vill.

Vi i Framstegspartiet har så här på åskådare bänken länge sett på. Framstegspartiet konstaterar att det innebär en fara för rikets säkerhet och drabbar alla Sveriges medborgare. Både de som gått före oss, vi själva och de som skall komma efter oss är de som till syvende och sist alltid får bekosta hela denna huvudlösa cirkus.

Efterlysningen gäller en jurist eller advokat som vågar sticka ut hakan, kavla upp ärmarna och leverera lite jävlar anamma. Nu måste det ta slut med alla beslut som underminerar hela den svenska ekonomin, raserar vår välfärd och skänker bort Sverige till människor från främmande kulturer.

Som politiker har man tydligen inget ansvar för hur man handskas med landet eller våra skattemedel, det gäller i synnerhet den styrande majoriteten i riksdagen, oavsett i vilken konstellation det gäller. Hur som helst tycker vi Framstegspartister att det måste gå att lagsöka regeringen för deras oansvariga beslut om att Sverige skulle bli mångkulturellt, att det har smugit in i grundlagen att Sverige skall tillhöra EU. Bara en sådan sak som att den nya lagen innehåller följande mening: ”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas” tyder på att man bryr sig mer om ”nysvenskar” än ”gammelsvenskarna” är helt förkastligt. Tillsammans med nedmonteringen av försvaret, tull, polisväsendet och gränskontroller är det ingenting annat än rent och skärt landsförräderi. Lägg därtill att baktanken med FN och EU och den sk. flyktingpolitik vars mål är att rasera ländernas suveränitet och i vårt fall byta ut Svenskarna för att år 2030 ha genomfört ”The New World Order” som började med Olof Palme, agenda 21  och nu fortsatt med agenda 2030.

Peter Krabbe skriver här i sin krönika ”Det sovande folket” (min rödmarkerade fetstil)

FN har sedan 1992 haft återkommande konferenser på temat hållbar utveckling ungefär vart tionde år och möten i mindre skala i stort sett varje år. Under denna process växer omfattningen av engagemanget och höjdpunkten är den nu avhållna konferensen i New York med påvens medverkan. Den får den pretentiösa titeln Transforming our world: the 2030 agenda for Sustainable Development, eller förkortat 2030 Agenda. Man anser sig därmed ha kommit fram till receptet för hur världen skall räddas undan undergång och sätter tidpunkten 1 januari 2016 som startpunkt för Time for action!

Sammanfattat kommer vi 2030 enligt FN att ha en världsregering, ett socialistiskt system utan kapitalism, en värld utan fattigdom och krig och full kontroll över klimatförändringar samt fri migration i en värld utan gränser. Detta om 15 år! Den som tror på FN:s målsättning bör nog ta sig en extra funderare, tyvärr hör vår regering i Sverige till den troende kategorin. Förvisso har man arbetat länge med förberedelserna och vissa ”problem”, som yttrandefriheten är redan under åtgärdande. En skenande övervakning av internet och censur av bloggar och den fria kommunikationen på sociala medier är redan påtagliga. Press och media har fått strikta regelverk för att vi lugnt skall kunna sova vidare. Att Sverige under ledning av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson, som nu återvänder efter uträttat värv, skall vara vägledande pilotstat i omvandlingen kan vi lätt förstå. Detta kan få komiska effekter, som när Löfvén tvingas justera flyktingpolitiken efter SD:s modell till mer hjälp i närområdet efter UNHCR:s direktiv.

Frågorna är egentligen många angående det pågående handhavandet, hur mycket pengar har den sittande regeringen lånat upp för att upprätthålla en ekonomi i balans?

  • Hur stor är den nuvarande utlandsskulden räknat per svensk?
  • Hur har dessa handhavande drabbat Sveriges ekonomi?
  • Håller ni på att urholka flera generationers framtida välfärd?
  • Kommer ni att belåna yttermera?
  • Kan ni verkligen sova gott om nätterna?
  • Vilka områden kommer framledes att få genomgå ett stålbad?

Med dessa frågor efterlyser vi en individ med erfarenhet och kunnande inom det juridiska området, för att kunna kräva ansvar för all denna underlåtenhet, som vi alla vet att den sittande regeringen håller på med.

Om du denna person finns och har ett intresse att verkligen arbeta för det svenska folket, hör av dig innan de sänker skutan.

För att citera Julia Caesar:

[…]Historiens dom över ett fullbordat landsförräderi kommer att bli hårdare än de någonsin kan föreställa sig. […]

Och ni som vill rädda vårt land ni får gärna också höra av er.

Med vänlig hälsning Allan Jönsson
Ordförande för Framstegspartiet Sverige

Print Friendly, PDF & Email