Grymmare för rymmare

Med anledning av Migrationsverkets kalkyl som presenterades den 5/3 2016 och som i korthet går ut på att 46 000 människor som nekats asyl beräknas gå under jorden och vägrar lämna landet frivilligt. Man kan fråga sig hur dessa människor har tänkt ordna sitt boende och försörjning sig på laglig väg. Tror ni som jag att Svenska dialogpoliser kommer att misslyckas med att övertala de illegala att lämna landet frivilligt? Det tror jag!

Regeringen vill att fler som nekats asyl ska lämna Sverige och har nu senast klubbat igenom ett nytt förslag om att dra in rätt till boende och dagersättning vid ett nej.

En god tanke men det räcker inte på långa vägar för att få kontroll på den katastrofala situation som landets styrande politiker försatt Sverige i, det krävs betydligt mer än så.

 

Framstegspartiets förslag är att:

Stora välbevakade mottagningscentra (det som tidigare kallades för flyktingförläggningar) bör byggas och att alla som söker asyl tvångsplaceras där utan möjlighet att kunna lämna centret förrän deras identitet, hälsa och asylskäl med säkerhet kunnat fastställas och deras sak prövats av Migrationsverket. Asylsökande skall möjliggöras en överklagan med statlig rättshjälp, därefter skall juridisk hjälp betalas av den asylsökande själv. Vid ett avvisningsbeslut så skall det omedelbart verkställas utan möjlighet att ytterligare kunna överklaga beslutet. Vikten av ett snabbt utvisande framgår med all önskvärd tydlighet här. Händelsen med IKEA morden hade aldrig kunnat ske om myndigheten skött sitt jobb eller om en förvaringsmodell med mottagningscentra enl. vårt förslag hade implementerats. Låt militär och värnpliktiga med skarpladdade automatvapen och klara order om att skjuta verkningseld sköta bevakningen. Det skulle kännas tryggt för alla inte minst för de boende på mottagningscentren som då skulle slippa känna sig hotade av oförklarliga ”mörka krafter” och angripare utifrån. Det är en stor skam och skandal att svenska myndigheter, media och politiker beter sig som de nu har visat sig göra.

rymmareAsylsökande som redan beviljats uppehållstillstånd ( visum friheten ), skall ej få flytta runt mellan europeiska länder innan PUT är godkänt.

Frp kommer att kräva att EBO rivs upp och att det tydlig görs att det är staten och ingen annan som tillhandahåller boställen.

Asylsökande skall möjliggöras en överklagan med statlig rättshjälp, därefter skall juridisk hjälp betalas av den asylsökande själv.

Asylsökande som avviker från utvisningsbeslut skall fråntas möjligheten att ansöka ytterligare en gång efter utgången tid för utvisningsbeslut. Utresehandlingar skall framläggas innan ny möjlighet ges.

Vi vill kriminalisera att asylsökande flyr utvisningsbeslut och uppehåller sig illegalt i Sverige.

Frp vill att regeln om att inte utvisas om dödsdom föreligger skall tagas bort om det med största sannolikhet kan påvisas att vederbörande varit aktiv i krigsförbrytelser.

Ingen skall få använda Sverige som fristad för utförda krigshandlingar alternativt medvetet skadat andra individer svårt eller begått mord. ( ex. Usama Bin Laden hade fått uppehållstillstånd enligt denna regel )

Print Friendly, PDF & Email