Möjligheter och Utmaningar

Jaha, då var det tid för nya “Möjligheter” eller rättare sagt fler diskrimineringar av Svenskar som pådyvlat oss av Allianspartierna.

Med miljömuppen Fridolin som innehar den bedårande titeln “utbildningsminister” i spetsen presenteras idag den 27/5 2016 på sverigesradio hemsida ännu ett kvoterings, diskriminerings och kvävande idiotåtgärd som beslutats av vår absolut hundraprocentiga och svenskfientliga regering.

Man har helt utan folkets breda stöd drivit igenom att…

Friskolor ska få möjlighet att låta nyanlända elever gå före i kön till skolan.

Regeringen har kommit överens med allianspartierna om att friskolor ska få göra avsteg från kösystemet för att kunna ta emot nyanlända flyktingbarn.

Regeländringen, som väntas träda i kraft den 1 november, innebär att fem procent av det totala elevantalet ska kunna vikas till förmån för barn som bott i Sverige kortare tid än två år.

– I dag finns hundratals skolor som inte tar emot en enda nyanlända. Det är helt oanständigt när vi har den värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget.
– I dag är det friskolor som vill ta emot, men där regelverket sätter käppar i hjulet, säger Gustav Fridolin.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna står inte bakom förslaget, som är en del av den migrationspolitiska överenskommelsen.
Förslaget bygger i hög utsträckning på den utredning som presenterades i januari.

Lägg märke till hur man väljer att kalla diskrimineringen för att “Friskolor ska få möjlighet” och i vanlig ordning så tänker ligger väl PK-media i startgroparna för att förfölja och stigmatisera de friskolor som inte kommer att använda sig av denna nya “möjlighet”! Man kan bara gissa.

Många omtänksamma föräldrar har säkert valt att ställa sig i kö till en friskola just av den anledningen att man vill slippa mobbning, sexuella trakasserier, kunna få studiero etc. etc. Skall då dessa barn till föräldrar som stått i kö i kanske flera år passeras av nytillkomna som många gånger inte ens har giltiga asylskäl, ID-handlingar eller t.o.m. medvetet ljuger om sin ålder?

Nej, så skall det verkligen inte gå till i ett någorlunda jämställt samhälle.
I Framstegspartiets Sverige så kvoteras eller positivt särbehandlas ingen fullt frisk och arbetsför människa oavsett kön, etnicitet, hudfärg eller sexuell läggning. Samma spelregler skall gälla för alla som bor, arbetar och betalar skatt i Sverige.

För de fullt friska och arbetsföra som inte arbetar och betalar skatt i Sverige, har arbetat och betalat skatt i Sverige eller heller inte någonsin kommer att arbeta och betala skatt i Sverige gäller att de snarast avlägsnar sig från landet som tack vara våra förfäder “flödar av mjölk och honung” och som slitit i sitt anletes svett för att bygga upp vår numera av svenskhatande folkförrädare (politiker) totalt raserade välfärd.

Tack för det alla skitpolitiker och myglare som oavsett partitillhörighet inte är sena att se om sitt eget hus och förse sig med en uppsjö av förmåner som ingen skötsam arbetare kommer ens i närheten av!

Och än en gång herr Fridolin vi har INTEden värsta flyktingkatastrofen sedan andra världskriget” däremot så har vi på grund av inkompetenta landsförrädare (svenskhatande politiker) det största inflödet av lycksökare och däribland kriminella personer i landet.

Framstegspartiet vill att Sverige snarast lämnar EU, stänger sina gränser för inflödet av människor som vi inte vet vilka det är eller som kommer från muslimska länder och bär med sig en syn på demokrati och värderingar som så totalt kolliderar med vår svenska syn på demokrati, jämställdhet och värderingar.

För övrigt så anser vi att ISLAM hör inte hemma här och bör totalförbjudas så spelar det ingen roll hur mycket man kallar en politisk ideologi som ISLAM för en religion.

Print Friendly, PDF & Email