På Islamisternas sida

Jag står helt på ISLAM´s sida att demokratin bör avskaffas! Den bör avskaffas för Islamister och alla andra som motarbetar vårt Svenska demokratiska system och som inte önskar ha ett fungerande, jämställt och välmående demokratiskt samhälle. ISLAM är på inga vägar kompatibelt med vår Svenska syn på demokrati eller vårt sätt att leva våra liv.

Vad jag egentligen säger är att ingen skall kunna använda sig av de demokratiska rättigheterna (som de ju vill avskaffa) för att kunna ta bort eller rasera den demokrati och syn på mänskliga rättigheter som vi Svenskar och våra förfäder under århundranden byggt upp.

Med anledning av detta så vill jag mena att Sverige omedelbart (oavsett den s.k. “asylrätten”) skall vägra ta emot någon från något land om inte personen ovillkorligen låter sig assimileras, tar avstånd från ISLAM och svär ett trohetslöfte gentemot Sverige, dess lagar och invånare. Om man vill komma in i Sverige så skall man ha en uttalad vilja att vilja bli Svensk fullt ut. Jobba, försörja sig, dra sitt strå till stacken och till fullo acceptera vårt samhällssystem, vår kultur och våra lagar är sannerligen det minsta man kan begära. Om de “hitresande” inte vill anpassa sig, ja då får man välja ett annat land att bosätta sig i eller stanna kvar i sitt hemland där den formen av “ISLAM-demokrati” man önskar redan är etablerat.

Likaså bör ingen som inte tar avstånd från ISLAM eller annan liknande antidemokratisk tro, övertygelse eller organisation få jobba inom Svensk stat, kommun, politik eller myndighet, det är helt enkelt en gigantisk säkerhetsrisk.

Än värre är att dessa potentiella “säkerhetsrisker” flitigt kvoteras in i verksamheterna (av våra folkförrädare) med ursäkten att “de skall spegla det Svenska samhället”. Nej det skall de inte alls göra för jag är naiv nog att inbilla mig att Svenskarna fortfarande vill ha demokrati, rättvisa, jämställdhet, äldrevård och en pension som går att leva på. Jag är också övertygad om att Svenskarna inte vill ha halalslakt, omskärelse av oskyldiga gossebarn, Sharialagar eller ens se den klädstil som påbjuds av ISLAM i vårt Sverige.

Det samhälle som våra folkförrädare vill “spegla” är nog mest en “våt dröm” skapat av Bilderbergarna, NWO, FN, EU, globalister, kommunismen, nazismen och radikalfeminismen. Dessa grupper har tvivelaktigt en helt annan “spegel” att titta i än vad den vanliga genomsnittssvensken har. Sverige skall spegla Svenskarna och deras kultur. Inte ISLAM, hedersvåld, kvinnohat, slaveri och terrorism.

ISLAM är som sagt var inte kompatibelt med någonting annat än ISLAM så därför bör vi totalförbjuda den i Sverige med allt vad det innebär från utövandet till byggande av moskéer och utländska muslimska investeringar. Stoppa ISLAM´s utbredning idag, i morgon är det för sent!

Vill du hjälpa till med detta då röstar du naturligtvis på Framstegspartiet nästa gång, bli medlem och donera at slant till vårt arbete. För dom gamla och Svensk demokrati… Mot alla varianter av ISLAM, kvoteringar, feminism, förturer och särbehandlingar av fullt friska och arbetsföra människor.

Slutligen. Framstegspartiet har inte glömt bort de gamla. Vi kräver fortfarande minst 15 000 Kr/månaden efter skatt till alla pensionärer i Sverige!
Framstegspartiet har svårt att förstå att ett land med världens nästan högsta skatter samtidigt skall behöva vara ett land med de nästan sämsta pensioner och villkor för våra gamla.

Donera en slant kan du göra på Bankgiro 579-9408, märk inbetalningen med “donation”. Tack.

Print Friendly, PDF & Email