SWEXIT

Uppdatering 24/6
Britterna har visat stort mod och beslutsamhet. Kan britterna så kan vi!
Framstegspartiet kommer oförtrutet att kämpa för att även Sverige lämnar de självgoda och kostsamma EU diktatorerna åt sitt öde.

GrattisBritter

Framstegspartiet är emot EU-medlemskapet, vi kräver ett utträde för att kunna använda de stora summor vi betalar i medlemsavgift, höga politikerarvoden, traktamenten etc. etc. Det innebär också att vi vill återföra makten till Sverige och inte vara styrda av en union som inte bara helt saknar intresse för vår nation utan till och med vill utrota oss både som folk och nation. Ett utträde ur EU innebär även att vi kan återupprätta våra yttre gränser igen, ett skydd som skall stoppa bla. knarksmuggling, vapensmuggling och illegal invandring.

Det börjar bli allt tydligare att förkortningen EU helt enkelt står för EuropasUndergång och strikt följer tanken om The New World Order (NWO) och Kalergis paneuropeiska vision. Läs om Kalergis vansinniga plan här Läs, Läs, Läs igen och förstå varför Europa invaderas och står på ruinens brant i takt med att ISLAM breder ut sig.

Kolla på det nedbantade klippet härunder och stöd våra Engelska vänners kamp för ett utträde ur EU och ett inträde i friheten och rättigheten att få bestämma över deras eget land.

Framstegspartiet förordar en liknande SWEXIT kampanj i Sverige. Mer om SWEXIT finns att läsa här!

Print Friendly, PDF & Email