Det tysta kriget

Framstegspartiet vill förstärka och permanenta gränskontrollerna. ISLAM är helt enkelt inte kompatibelt med Sverige, dess folk, jämställdhet, kultur eller värdegrund och av den anledningen borde alla som kommer från länder som har ISLAM som ideologi/religion få återvända utan att få sin sak prövad i Sverige. Samtidigt så skall de som arbetar vid gränskontrollerna definitivt inta vara civilanställda Islamister vilket för närvarande är fallet. Så sent som den 9 juni rapporterade SVT

Ett infekterat bråk har utbrutit hos Gränspolisen i Skåne. En civilanställd passkontrollant vägrar att skaka hand med sina kvinnliga kollegor.

I sanningens namn så blev det inte så bra varje sig med EU eller den fria rörligheten.
pinvDet är hög tid att stoppa probleminvandringen eller rättare sagt inflödet av utlänningar som inte vill låta sig assimileras, respektera svensk lag, våra demokratiska spelregler, vår kvinnosyn, jämställdhet, kultur m.m. Dessa problempersoner utgör ett direkt hot mot Sverige och det Svenska folket. Det är INTE OK att komma från en främmande kultur, omringa och tafsa på någon kvinna eller ha som mål att utrota demokratin! Likaså anser Framstegspartiet att det inte är OK med Niqab eller Burqa på offentlig plats och givetvis skall man INTE få skadestånd av DO när man inte får det önskade jobbet på grund av att man vägrar anpassa sig till Svenska lagar, seder och bruk. Vill man absolut bära Hijab, religiös eller extrem klädstil, ha iögonfallande piercingar eller vidlyftiga hals och ansiktstatueringar så får man kanske acceptera att man inte alltid får jobbet man söker. Både av säkerhetsskäl och många andra anledningar så skall det få vara upp till arbetsgivaren att anställa eller neka anställa vem man vill utan att Dum Organisationen (DO) skall ha någonting som helst att säga till om.

DO är en överflödig och kostsam myndighet som lätt kan undvaras, ingen kommar att sakna den. Möjligtvis så kan den på nåder få vara kvar om den börjar ta itu med den diskriminering som råder av svenskar, vita människor, män/pojkar får ofta betala eller uteslutes helt från aktiviteter till förmån för kvinnor/flickor som får det gratis eller till och med finansieras med skattemedel. Vi skall heller inte glömma att tala om den vansinniga diskriminering som råder där svenskar kastas ut ur sina lägenheter eller hamnar längst bak i jobb/bostadskön till förmån för utlänningar samtidigt som svenskar får betala högre pris för sjukvård, mediciner, tandvård etc. etc. De utlänningar som vällt in över våra gränser har inte bidragit med en enda krona till den välfärd som våra förfäder och tidigare skötsamma arbetskraftsinvandrare i generationer har byggt upp. Frågan är om dessa invällare någonsin kommer att tillföra någonting alls, jag tänker då inte på pizza, kebab eller cykelreparatörer.

Oavsett om det är Illuminati, Zionisterna, Frimurare, Vatikanen, Bilderbergare, Globalister, FN eller Kalergiplanen som ligger bakom infiltrationen och ett tappert försök till att framtvinga deras våta dröm om NWO (The New World Order) så blir resultatet detsamma —Vi kommer att förslavas och fråntas rätten till självbestämmande över vårt land och våra liv. Ett omedelbart utträde ur EU är därför en absolut nödvändighet och vi bör göra som britterna, utnyttja vår demokratiska rätt att få folkomrösta i frågan om ett skyndsamt #swexit.

Här följer några klipp som manar till eftertanke. Jag påstår inte att de är den 100 procentiga sanningen men en sak är säker. Det är INTE svenska politiker själva som iscensatt massinvasionen av hela Europa. Dom har bara varit naiva nog till att springa andras ärenden och för det bör de ställas inför krigsrätt.

 

Framstegspartiet vill centralisera asylmottagandet till ett fåtal stora mottagningscentra dit alla asylsökanden tas emot och utreds av kunnig expertis. Alla som söker asyl ska placeras där utan möjlighet att kunna lämna centret förrän deras identitet, hälsa, ålder och asylskäl med säkerhet kunnat fastställas och deras sak prövats av Migrationsverket. Frp vill införa identitetskontroll med fotografi, DNA, fingeravtryck och sjukvårdskontroll redan vid ankomst. Detta DNA register skall i framtiden utökas och innehålla varenda individ boende i Sverige. Asylsökande skall möjliggöras en överklagan med statlig rättshjälp, därefter skall juridisk hjälp betalas av den asylsökande själv. Vid ett avvisningsbeslut så skall det omedelbart verkställas utan möjlighet att ytterligare kunna överklaga beslutet.

Snart är det val igen. Bli medlem i Framstegspartiet och passa samtidigt på att donera en slant på Bg: 579-9408 som hjälp till vår kamp för Sverige,friheten mot överstatliga byråkrater och organisationer.

Print Friendly, PDF & Email