Kategori: Kriminellt

Det tysta kriget

Möjligheter och Utmaningar

Föräldrar var är ni?

Till min stora glädje så kan jag konstatera att debatt och samhällsklimatet så sakteliga börjar förändras. Så sent som den 16/5 så hade t.ex. Expressen en artikel med rubriken “Låt föräldrarna betala för vandaliseringen”, där författaren kort och gott konstaterar:

Vi behöver en rätt till självförsvar

Kan Trump vara lösningen?

Det kommer för många

Grymmare för rymmare

När ingen annan kan eller vill försvara dig.

Vad tänker ni göra för att vi kvinnor ska känna oss tryggare?

Alla borde ha vapen

Top