Kategori: Värdegrund

(S)nurriga och vimsiga Jämtin

Kod 291

Nu är det hög tid att sluta supporta svensk polis. En poliskår som varken, får eller kan upprätthålla gällande lagar och värna om deras uppdragsgivares säkerhet är helt enkelt inte värd att stödjas. De flesta av oss skattebetalare har mestadels

Fokus skall inte ligga på förövarnas bakgrund

Låt 2016 bli året då vi överger EU

Rätten att försvara sig

Hållbart och politiskt korrekt?

Top