Styrelsen

Allan Jönsson (Ordförande)
Tel: 0704-90 00 88
allan.jonsson@framstegspartiet.se

Jan Listerud (Vice Ordförande)
Tel: 0708-61 23 45
jan.listerud@framstegspartiet.se

Roger Strömpers (Kassör / Ledamot)
Tel: 0704-05 18 99
roger.strompers@framstegspartiet.se

Ingela Strömpers (Suppleant)
Tel: 0733-93 82 12
ingela.strompers@framstegspartiet.se

Mikael Svensson (Ledamot)
Tel: 0708-43 31 15
mikael.svensson@framstegspartiet.se

Stefan Axelsson (Suppleant)
Tel: 0701-46 22 75
stefan.axelsson@framstegspartiet.se

Revisorer & Valberedning
Veronica Winter (Revisor/Valberedningen)
Tel: 0739-09 74 69
veronica.vinter@framstegspartiet.se

Johan Theunessen (Revisor/Valberedningen)
johan.theunessen@framstegspartiet.se

Jens Nielsen (Valberedningen)

 

 

Print Friendly, PDF & Email