Styrelsen

Allan Jönsson (Ordförande)
Tel: 0704-90 00 88
allan.jonsson@framstegspartiet.se

Roger Strömpers (Styrelseledamot, Kassör och Medlemsansvarig)
Tel: 0704-05 18 99
roger.strompers@framstegspartiet.se

Jan Listerud (Styrelseledamot)
Tel: 0708-61 23 45
jan.listerud@framstegspartiet.se

Mikael Svensson (Styrelseledamot)
Tel: 0708-43 31 15
mikael.svensson@framstegspartiet.se

Benny Funck (Suppleant)
Tel: 0704-47 80 25
benny.funck@framstegspartiet.se

Agnelica Möener (Suppleant)
Tel: 0768-39 43 31

Ingemar Aikio (Suppleant)
Tel: 070-7348134
ingemar.aikio@framstegspartiet.se

Jesse Landsaas (Suppleant)
Tel: 0768-382811
landsaas66@gmail.com

Stefan Axelsson (Suppleant)
Tel: 0701-46 22 75
stefan.axelsson@framstegspartiet.se

 

Revisorer och Valberedning
Veronica Winter (Revisor / Valberedningen)
Tel: 0739-097469
veronica.vinter@framstegspartiet.se

Ingela Strömpers (Revisor / Valberedningen)
Tel: 0733-93 82 12
ingela.strompers@framstegspartiet.se

Mikael Svensson (Valberedningen)
Tel: 0708-43 31 15
mikael.svensson@framstegspartiet.se

Jens Nielsen (Valberedningen)