VAL 2014

Punkter som Framstegspartiet skall gå till val på

Pensioner

Framstegspartiet kommer att kräva en anständig pension för hela Sveriges pensionärer.
Pensionen skall höjas till en summa av 15 000 kr efter skatt.
Detta kan infrias ekonomiskt om vi kräver tillbaka alla de miljarder som bankerna fått för att reda ut deras dåliga ekonomier då de närapå var på konkursens brant.
Samt att vi kräver att AP fonderna återskapas, då de var tilltänkt att säkra de svenska pensionerna.

Jordbruk och köttproduktion

Framstegspartiet kommer även att kräva, att våra köttproducenter och jordbrukare skall få en större chans att överleva.
Kravet kommer att bli att vi inte godkänner att vi importerar kött eller andra odlade produkter som enligt svenska lagar och paragrafer inte får framställas.
Detta för att skapa en likvärdig konkurrens och ett levande lantbruk i Sverige, om inte detta kan infrias löper vi risken att bli livegna.

Svensk åkerinäring

Framstegspartiet kommer även att driva frågan rörande F-skattsedlar, som alla utländska chaufförer har och på så sätt kan konkurrera ut hela den Svenska åkerinäringen genom lönedumpning.
Framstegspartiet vill införa ett nytt system likt det som Tyskland har med krav på GPS för alla utländska bilar, på detta sätt kan vi verifiera både förehavande och körsträckor samt även utkräva skatt på alla Chaufförer och åkerier inom EU.
Det innebär konkurrens på lika villkor och ger våra Svenska åkerier en möjlighet att överleva.

Den Svenska skolan

Framstegspartiet vill att den svenska skolan skall bli bland de bästa skolorna i Europa, detta vill vi genomföra genom mindre antal elever i varje klass, samt att det utan kostnader införs att det faktiskt är läraren/pedagogen som sätter dagordningen och inte eleverna.
Detta kan genomföras om den ömsesidiga respekten mellan lärare och elev återigen blir ett honnörsord.

Sjukvård

Den svenska sjukvården måste börja räkna in munnen som en del av sjukvården, Framstegspartiet vill att munhälsan skall underställas landsting och Regioner med samma kostnad som vid ett vanligt sjukbesök.
Många av de åkommor som enskilda individer drabbas av kan härröras till den dåliga tandstatusen, Framstegspartiet anser att om vi inför tandläkarbesök som ett sjukbesök kan man stävja många andra återkommande besök i sjukvården, dessa synergieffekter skall vara en del av kostnadstäckningen för förslaget.

Äldrevård

Kommunerna måste börja ta våra äldre på allvar, alla våra superseniorer skall få en vardag som innebär att de inte bara är ett nummer som skall skötas om, utan behandlas som en enskild individ som får lov att ta tid i anspråk, samt att vården inriktas på att vårda det friska för att de skall vara mobila så länge det bara går

Energi

Framstegspartiet förespråkar ett skatteväxlingssystem likt det som används i Norge, där energiskatten tillfaller den kommun där energin produceras, detta innebär att glesbygdskommuner kan stärka de kommunala inkomsterna, samtidigt som det skapas nya arbeten i dessa redan utarmade kommuner.
Med detta förslag kan vi få glesbygden att blomstra igen, och kommunerna får en möjlighet att klara den lagstadgade servicen till sina innevånare.

Värnplikten/Försvaret

Framstegspartiet vill återinföra den allmänna värnplikten, för att ge våra ungdomar en gedigen utbildning och en möjlighet att lära sig att respektera bla. den äldre generationen och samhället i stort.
Vi vill även stärka upp försvaret, i denna fråga går vi emot alla riksdagspartier som under många år slaktat och nedmonterat de svenska möjligheterna att försvara våra gränser.
Framstegspartiet motsätter sig även den påtvingade plikten att göra utlandstjänst, denna del av militärt arbete skall ske på eget initiativ av den enskilde soldaten, vi anser att det primära målet skall vara att försvara Sverige, dess innevånare och i synnerhet våra gränser.

Sveriges gränser

Framstegspartiet är emot EU-medlemskapet, vi kräver ett utträde för att kunna använda de stora summor vi betalar i medlemsavgift inom Sverige. Det innebär också att vi vill återföra makten till Sverige och inte vara styrda av en union helt utan intresse för vår nation. Ett utträde ur EU innebär även att vi kan återupprätta våra yttre gränser igen, ett skydd som skall stoppa bla. knarksmuggling, vapensmuggling och illegal invandring

Ni kan ladda hem dokumentet för utskrift Punkter som Framstegspartiet skall gå till val på